Upozorenja

Njemačka

9.4.2021.

PREPORUČUJE SE IZBJEGAVANJE PUTOVANJA KOJA NISU NUŽNA

COVID 19 – PREPORUKE I UPOZORENJA ZA PUTNIKE KOJI ULAZE U SR NJEMAČKU

Prema obavijesti Robert Koch Instituta i Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, od dana 03.04.2021. teritorij cijele Hrvatske je na popisu rizičnih područja, uz napomenu da će od dana 11.04.2021. teritorij cijele Hrvatske biti na popisu visoko rizičnih područja. 

Turistička putovanja u SR Njemačku do daljnjeg nisu dopuštena.

Od dana 08.11.2020. svi putnici koji su u vremenskom razdoblju od 10 dana od dana prije ulaska u SR Njemačku boravili u zemljama ili područjima koja su od strane Robert Koch Instituta i Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke klasificirana kao rizična, popis rizičnih područja dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete , obvezni su po ulasku u SR Njemačku bez odgađanja otići u karantenu na 10 dana  te se javiti nadležnom uredu za zdravstvo („Gesundheitsamt“), popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/.

Uoči putovanja potrebno je ispuniti digitalnu prijavu ulaska (,,digitale Einreiseanmeldung''), koja je na poveznici https://www.einreiseanmeldung.de/#/ dostupna i na hrvatskom jeziku. Prilikom ulaska u zemlju dokaz o digitalnoj najavi ulaska potrebno je imati u elektronskom ili u printanom obliku. U slučaju tehničkih problema s popunjavanjem digitalne prijave ulaska u SR Njemačku, može se koristiti i analogni obrazac za prijavu ulaska, dostupno na poveznici https://www.maerkischer-kreis.de/corona/Einreiseanmeldung_Ersatzmitteilung_2020-11-08.pdf, kojeg je također potrebno imati u printanom obliku prilikom ulaska u zemlju, te ga obavezno dostaviti nadležnom uredu za zdravstvo („Gesundheitsamt“), popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/).

Od dana 11.01.2021. uvedena je i obveza dvostrukog testiranja (strategija dvaju testova). Putnici (osobe koje imaju reguliran boravak u SR Njemačkoj) koji  ulaze u SR Njemačku iz rizičnih područja trebaju imati PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, ili testiranje treba napraviti u roku od 48 sati nakon ulaska u SR Njemačku, te su u obavezi ostati u karanteni.

Drugo testiranje provodi se najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku u dogovoru i prema uputama nadležnog ureda za zdravstvo („Gesundheitsamt“), te ukoliko je nalaz testa osobe na COVID-19 negativan, karantena se može prekinuti. I kod negativnog rezultata testa, ako se pojave simptomi tipični za COVID-19 unutar roka od deset dana nakon dolaska o tome se mora informirati nadležni ured za zdravstvo („Gesundheitsamt“), popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/

Prema odluci Vlade SR Njemačke od dana 14.01.2021. uz kategorizaciju područja rizičnim, uvodi  se i kategorizacija na visoko rizična i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19. Robert Koch Institut  kategorizira zemlje po stupnju rizičnosti, popis dostupan na poveznici: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

U SR Njemačku iz visoko rizičnih područja (Republika Hrvatska kategorizirana kao visoko rizično područje od dana 11.04.2021.) i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 mogu ući samo njemački državljani i osobe s reguliranim boravkom u SR Njemačkoj, uz određene izuzetke koje odobrava nadležni ured za zdravstvo („Gesundheitsamt“). Pri ulasku OBAVEZNO moraju posjedovati negativan PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, i dokaz o digitalnoj najavi ulaska (elektronski ili u printanom obliku), dostupno na poveznici https://www.einreiseanmeldung.de/#/, ili dokaz o analognoj najavi ulaska. Kategorija putnika koji dolazi iz visoko rizičnih područja drugo testiranje može napraviti najranije peti dan nakon ulaska u SR Njemačku u dogovoru i prema uputama nadležnog ureda za zdravstvo („Gesundheitsamt“), te ukoliko je nalaz testa osobe na COVID-19 negativan, karantena se može prekinuti. I kod negativnog rezultata testa, ako se pojave simptomi tipični za COVID-19 unutar roka od deset dana nakon dolaska o tome se mora informirati nadležni ured za zdravstvo („Gesundheitsamt“), popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/

Za kategoriju putnika koji dolaze iz  područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 propisana je obveza karantene u trajanju od 14 dana koju nije moguće ranije prekinuti.

Prema odluci Vlade SR Njemačke donesenom dana 22.03.2021. sve navedene mjere vrijede do 18.04.2021. godine s mogućnošću produženja.

Zbog mogućih razlika u postupanju i provođenju mjera u njemačkim saveznim državama, putnici koji dolaze u SR Njemačku upućuju se da se s upitima direktno obrate nadležnim uredima za zdravstvo (,,Gesundheitsamt'') prema mjestu svog boravka, popis dostupan na poveznici https://tools.rki.de/plztool/).

Prema prijedlogu teksta uredbe o reguliranju karantene, dostupno na poveznici https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf , predviđen je određeni broj iznimaka obveze  provođenja karantene nakon ulaska u Njemačku iz područja koja su klasificirana kao rizična. U nastavku -  kao moguću orijentaciju -  donosimo popis iznimaka iz prijedloga teksta uredbe, te napominjemo da je za važeće odredbe u pojedinim saveznim zemljama potrebno konzultirati tekst usvojenih odredbi pojedine njemačke savezne zemlje (dostupno na poveznici https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198) ili se obratiti nadležnim uredima za zdravstvo (,,Gesundheitsamt'') prema mjestu svog boravka.

Prijedlog iznimaka od obveze provođenja karantene za putnike koji ne posjeduju PCR test:

- Putnici u pograničnom prometu koji se ne zadržavaju duže od 24 sata u SR Njemačkoj,

-Osobe koje zbog posla (pogranični radnici) i školovanja moraju prijeći granicu, a dolaze iz rizičnih područja, ukoliko to rade redovno, najmanje jednom tjedno se vraćaju u mjesto prebivališta, uz  pridržavanje mjera zaštite i higijene,

- Osobe u tranzitu uz uvjet da na najbrži način napuste SR Njemačku,

- Obiteljski posjeti do 72 sata (samo srodstvo u 1. koljenu, roditelji-djeca),

- Zaposleni u transportu roba, ljudi i medicinskom transportu uz zadržavanje u SR Njemačkoj do 72 sata

- Viši diplomati, parlamentarni zastupnici i članovi vlade, uz zadržavanje u SR Njemačkoj do  

   72 sata, te uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera,

- Za sezonske radnike vrijede druga pravila sa strogim epidemiološkim mjerama kako bi izbjegli kontakte izvan radnog mjesta.

Prijedlog iznimaka od obveze provođenja karantene za putnike koji posjeduju negativan PCR test (ne smije biti stariji od 48 sati u trenutku ulaska u SR Njemačku, računajući od trenutka uzimanja brisa):

- Osobe koje rade u strukama bitnim za funkcioniranje sustava,

- Posjeti iz obiteljskih razloga (duže od 72 sata),

- Radnici u prometu, policajci, sportaši i sportski rukovoditelji,

- Dokaziva, neophodna i neodgodiva poslovna putovanja, putovanja zbog studija ili  usavršavanja uz zadržavanje u SR Njemačkoj do 5 dana.

Putovanja u SR Njemačku zračnim prijevozom:

Prema odluci Vlade SR Njemačke od dana 30.03.2021. godine svi putnici koji zračnim putem ulaze u SR Njemačku, bez obzira da li dolaze iz rizičnih područja, visoko rizičnih područja, područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19 ili područja koje nije klasificirano kao rizično, moraju prije ukrcaja na zrakoplov predočiti negativan test PCR, LAMP, TMA ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa). Od ove obaveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti. Ova mjera je na snazi do 12.05.2021. godine.

Propisane epidemiološke mjere u SR Njemačkoj

- svođenje osobnih kontakata izvan obitelji na apsolutni minimum,

- preporučuje se odustajanje od privatnih putovanja,

- broj osoba koje se privatno mogu sastati može biti najviše pet iz dva različita  kućanstava, ne ubrajajući djecu do 14 godina,

- u područjima sa tjednom incidencijom od preko 200 na 100.000 stanovnika donijet će se mjere na lokalnoj razini, koje će uključivati ograničenje radijusa kretanja na 15 km od mjesta boravka, ukoliko ne postoji opravdan razlog, pri čemu turistički boravak ne spada u opravdane razloge. 

- noćenja unutar države su moguća samo za neodgodive, ali ne i za turističke svrhe,

- zatvorene su sve trgovine, izuzevši one koje su nužne za svakodnevni život (trgovine prehrambenim namirnicama, ljekarne, drogerije, benzinske crpke, banke i pošte),

- od dana 08.03.2021. otvaraju se frizerski saloni,

-od dana 08.03.2021. škole i dječji vrtići se postepeno otvaraju ovisno o incidenciji COVID-19, a fakulteti ostaju zatvoreni do daljnjega,

- od poslodavaca je zatraženo da djelatnicima kada je to moguće omoguće rad od kuće,

- zatvoreni su restorani (moguća je dostava hrane ali ne i konzumiranje ispred ili u blizini restorana), te je zabranjena prodaja alkoholnih pića na javnim mjestima,

- zatvoreni su  barovi, kina, kazališta, dvorane za vježbanje,

- obredi u vjerskim objektima su ograničeni na 50 osoba uz obvezu prijave (dva dana prije) nadležnom redarstvenom uredu ukoliko će u vjerskom objektu biti više od 10 osoba. Obavezno je nošenje maski za cijelo vrijeme trajanja obreda i držanje razmaka od 1,5 metra, te je zabranjeno pjevanje zbog opasnosti od intenzivnijeg širenja virusa,

- u staračkim domovima moraju se poštivati posebne zaštitne mjere (obavezno nošenje maski FFP-2 i obvezno testiranje osoblja nekoliko puta tjedno),

- proslave na javnim mjestima, obiteljskim okupljanjima i privatnim zabavama su zabranjene.

U SR Njemačkoj postoji obveza nošenja medicinskih zaštitnih maski u sredstvima javnog prijevoza i trgovinama. U nekim gradovima i na frekventnim ulicama postoji i obveza nošenja maski. Napominjemo da policija strogo kontrolira poštivanje propisanih mjera i prekršitelje novčano kažnjava.

Potrebno je detaljno pratiti preporuke za putovanja te informacije o higijenskim mjerama koje se provode na teritoriju cijele SR Njemačke i saveznim državama. Informacije dostupne na sljedećim poveznicama:        

KONZULARNA ZAŠTITA:

U Berlinu se nalazi Veleposlanstvo Republike Hrvatske. Generalni konzulati RH nalaze se u Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburgu, Münchenu i Stuttgartu, a konzulati RH na čelu s počasnim konzulima u Dresdenu i Mainzu.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u SR Njemačkoj prilagođavaju svoj rad  okolnostima pandemije koronavirusa te se nastavlja s pružanjem svih konzularnih usluga, ali uz prethodnu najavu i dogovor termina putem telefona ili elektronske pošte.

Brojevi telefona i e-mail adrese diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u Njemačkoj:

Veleposlanstvo RH u Berlinu: http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/kontakt-i-radno-vrijeme/
Generalni konzulat RH u Düsseldorfu: http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/dusseldorf/
Generalni konzulat RH u Hamburgu:  http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/hamburg/
Generalni konzulat RH u Frankfurtu: http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/frankfurt/
Generalni konzulat RH u Stuttgartu: http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/stuttgart/
Generalni konzulat RH u Münchenu: http://de.mvep.hr/hr/veleposlanstvo/munchen/

Zbog situacije s koronavirusom do daljnjega se ne održavaju konzularni dani na području Njemačke.

SAVJET ZA PUTOVANJE:

U sezoni skijanja, zbog opasnosti od lavina, u Bavarskim Alpama preporučujemo dodatni oprez i praćenje stranice bavarske Službe za praćenje opasnosti od lavina: https://www.lawinenwarndienst-bayern.de/res/lawinenlage/lagebericht_en.php.

Postoji opasnost od pokušaja ponavljanja terorističkih napada, a s tim u vezi povećane su mjere sigurnosti i osiguranja iz predostrožnosti u javnim zgradama, prijevoznim središtima te prilikom održavanja važnijih događanja i većih javnih okupljanja. U slučaju pogoršanja sigurnosne situacije preporučuje se praćenje uputa lokalnih vlasti i medija, informacija i priopćenja mjerodavnih institucija, te kontaktiranje Veleposlanstva RH u Berlinu (+49 30 2191 5514).
Broj dežurnog telefona za hitne slučajeve izvan radnog vremena u VRH Berlin glasi 00 49 151 174 27 664.

Moguće su kontrole na pojedinim graničnim prijelazima između Njemačke i Austrije, Danske i Švedske. Prilikom putovanja potrebno je predvidjeti dodatno vrijeme za moguće zastoje i slijediti upute lokalnih  vlasti i medija. Pozivni broj u slučaju hitnosti je 112.

Ne postoji službena obveza stalnog nošenja putovnice ili osobne iskaznice, ali predlažemo da sa sobom uvijek nosite identifikacijsku ispravu (putovnicu ili osobnu iskaznicu). U slučaju krađe ili gubitka osobnih dokumenata, potrebno je to prijaviti njemačkoj policiji, a nakon toga obratiti se Veleposlanstvu ili najbližem Generalnom konzulatu radi pribavljanja putnog lista za povratak u Hrvatsku. Također se preporučuje da se prije puta naprave preslike osobnih dokumenata i/ili da se njihove skenirane verzije pohrane u elektroničkom obliku.

 

NADLEŽNI DKP RH:
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u SR Njemačkoj
tel: 0049 30 2191 5514
0049 30 2362 8955(konz.)
fax: 0049 30 2362 8965, 2362 8967(konz.)

Ahornstraße 4
10787 Berlin
DEUTSCHLAND


Pratite službenu stranicu Vlade RH za pravodobne i točne informacije o koronavirusu.

https://www.koronavirus.hr/

Preporučamo praćenje razvoja širenja zaraze te pridržavanje preporuka HZJZ-a i WHO-a.

Informacije dostupne na poveznicama:

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

https://www.who.int/

 

SAVJETI ZA SIGURNIJE PUTOVANJE:

 1. Provjeriti kakvo je sigurnosno stanje u zemlji u koju putujete (stranice ministarstva).
 2. Provjerite je li potrebna viza za državu u koju putujete i koji je postupak izdavanja. Hrvatski državljani koji privremeno ili stalno borave i rade izvan Republike Hrvatske, vize za treće zemlje mogu ishoditi u nadležnim veleposlanstvima trećih zemalja za koju traže vizu prema mjestu privremenog ili stalnog boravka u inozemstvu. Ukoliko državljanin Republike Hrvatske živi i radi u npr. SR Njemačkoj, zahtjev za vizu npr. Sjedinjenih Američkih Država može predati u Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u SR Njemačkoj. Prije podnošenja zahtjeva za vizu, nužno je prikupiti obavijesti o samom postupku podnošenja zahtjeva za vizu, s ciljem osiguravanja visokog stupanja vjerojatnosti izdavanja vize od strane nadležnog tijela treće zemlje za koju se traži viza.
 3. Provjeriti valjanost putovnice (u pojedine države hrvatski državljani mogu putovati s valjanom osobnom iskaznicom, međutim pojedine države zahtijevaju da putovnica vrijedi još 3 - 6 mjeseci nakon ulaska. Preporučujemo da fotokopirate putovnicu / osobnu iskaznicu. Fotokopija će olakšati i ubrzati izradu putnog lista u slučaju gubitka ili krađe putovnice.
 4. Provjerite koje je hrvatsko veleposlanstvo nadležno za državu u koju putujete (ispišite adresu i brojeve telefona).
 5. Provjerite informacije o sigurnosti zračnog prometa na  https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en  i http://www.iata.org/whatwedo/safety/pages/index.aspx
 6. Prikupite obavijesti o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO,  www.hzzo.hr).
 7. Zdravstveni rizici i cijepljenje - napominjemo kako informacije vezane uz koronavirus COVID možete pratiti i na web stranici https://civilna-zastita.gov.hr/
  kao i na društvenim mrežama https://twitter.com/RavnateljstvoCZ
  i https://www.facebook.com/Ravnateljstvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/
  - preporučujemo da se zbog bolesti uzrokovane virusom COVID 19, ptičje gripe, virusa gripe A (H1N1), SARS-a, ebole, malarije, virusnog meningitisa te ostalih sličnih bolesti prije putovanja detaljnije informirate na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, www.who.int), a na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/) informirajte se o mogućnostima cijepljenja prije odlaska u inozemstvo.
 8. Provjerite koje su valute sredstvo plaćanja u pojedinim zemljama, je li moguće plaćanje kreditnom karticom te koliki vam je minimalni iznos novca potreban za boravak.
 9. O putovanju obavijestite rođake i prijatelje, a korisno je ostaviti i kontakte osobe (član obitelji, prijatelj,..) u Hrvatskoj kojoj se možemo obratiti u slučaju potrebe. U slučaju da putujete u daleke države i sigurnosno rizična područja, možete dostaviti i plan puta na: konzularni.poslovi@mvep.hr kako bi Vas djelatnici Veleposlanstva mogli kontaktirati u slučaju potrebe, preporučujemo da navedete:
  • Ime i prezime, broj mobitela ili telefona na kojem ćete biti dostupni tijekom boravka u inozemstvu.
  • Informaciju putujete li preko turističke agencije, u vlastitoj organizaciji ili na neki treći način.
  • Mjesto i vrijeme boravka.
  • Hotel ili neki drugi smještaj u kojem ćete boraviti.
  • Neku drugu informaciju za koju smatrate da bi mogla biti od koristi našim djelatnicima u slučaju potrebe pružanja konzularne pomoći.
 10. Poštujte zakone i običaje zemlje u koju putujete, a prilikom boravka u islamskim državama poštujte lokalne običaje odijevanja i ponašanja. Napominjemo kako su u pojedinim državama na snazi zakoni koji predviđaju dugogodišnju kaznu zatvora i smrtnu kaznu za posjedovanje narkotika i drugih zabranjenih supstancija.
 11. Pazite na sebe i vodite računa o vlastitoj sigurnosti.

KORISNO JE ZNATI:

Hrvatski državljani, osim s valjanom putovnicom, mogu ulaziti i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanom nakon 1. siječnja 2003.) u sve države članice Europske unije, Europskoga gospodarskoga prostora i Švicarsku te u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Moldovu i Srbiju.

Za putovanja u ostale države potrebno je imati valjanu putovnicu te provjeriti je li za ulazak u određenu državu potrebna i viza (detaljne informacije možete pronaći u izborniku na vrhu stranice ili se možete obratiti na vize@mvep.hr). 

OPĆE NAPOMENE:

Opasnost od terorizma je globalna. Dosadašnji teroristički napadi bili su izvedeni na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi (zračne luke i željezničke postaje, turistička središta, vjerska okupljališta, tržnice…) i u njima je bilo mnogo civilnih žrtava. Savjetujemo da prije putovanja potražite informacije o trenutnoj situaciji u zemlji u koju putujete iz svih dostupnih izvora.

O svim sumnjivim pojavama (prtljaga bez nadzora na kolodvoru, u zračnoj luci, sumnjivo ponašanje i sl.) obavijestite policiju. 

EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE:

Prilikom ulaska na područje druge države, može postojati obveza evidentiranja ulaska od strane nadležnih tijela za obavljanje granične kontrole – u putnu ispravu unosi se ulazni štambilj, s naznakom graničnoga prijelaza i datuma ulaska. Propuštanje evidentiranja ulaska može za posljedicu imati visoke novčane kazne i zabrane ulaska na područje pojedine države.

POSEBNA PREPORUKA:

Hrvatskim državljanima koji planiraju putovanje na područje Kariba, Južne, Srednje i Sjeverne Amerike te na ostale kontinente, ukazujemo na porast zabilježenih slučajeva virusa Zika. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, Zika virus je zabilježen dosada u više od šezdeset zemalja i područja na nekoliko kontinenata, a zabilježeni su i slučajevi lokalnog prijenosa na Floridi (na području Miami-Dade i Broward), SAD. Virus Zika prenosi komarac iz obitelji Aedes, a važno je napomenuti da se virus Zika ne prenosi zrakom (kašljanje, kihanje i sl.) ili uobičajenim kontaktima (rukovanje, zagrljaj, poljubac, zajedničkim predmetima i sl.). U većini slučajeva, 60 do 80%, osobe zaražene Zika virusom nemaju nikakve simptome bolesti. Samo manji broj zaraženih ima nespecifične simptome i to najčešće: povišenu temperaturu, osip, bolove u mišićima i zglobovima, konjunktivitis (upala sluznice oka – „crvene oči“) i glavobolju. Bolest obično traje 2 do 7 dana i u pravilu prolazi spontano bez težih komplikacija i smrtnih ishoda. Liječenje je simptomatsko i sastoji se od nadoknade tekućine, te primjene lijekova za sniženje temperature, smanjenje bolova, odnosno ublažavanje svrbeža koji prati osip. Znanstveno je dokazana povezanost Zika virusne bolesti tijekom prvog i drugog trimestra trudnoće s povećanim rizikom neželjenih ishoda trudnoća poput pojave malformacija središnjeg živčanog sustava novorođenčadi (kao što su mikrocefalije), spontanih pobačaja ili prijevremenih porođaja kod žena koje su tijekom trudnoće bile zaražene virusom Zika. Virusnu infekciju Zika treba smatrati rizikom tijekom cijelog razdoblja trudnoće. Prije odluke i odlaska u rizična područja,  preporučuju se prethodne konzultacije s liječnikom te pravovremeno i sveobuhvatno informiranje, naročito ako se radi o trudnicama ili ženama koje planiraju skoru trudnoću i osobama s težim kroničnim bolestima (kao npr. poremećaj imunološkog sustava i dr.). Trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću preporučuje se odgoda puta, ako on nije nužan. Ako odgoda puta nije moguća, važno je tijekom cijelog boravka, strogo provoditi mjere osobne zaštite od uboda komaraca: upotrebljavati repelente, nositi odjeću dugih rukava i nogavica, boraviti u klimatiziranim prostorima ili koristiti zaštitne mreže. Komarci koji prenose virus Zika aktivni su cijeli dan, a naročito od izlaska do zalaska sunca. Hrvatskim državljanima koji borave u navedenim područjima preporučuje se pridržavanje pojačanih mjera opreza i primjena mjera zaštite od uboda komaraca. Za više informacija o virusu Zika i prevenciji, preporučujemo konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/novosti/infekcija-virusom-zika/).

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana