Ostale odluke

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 714/2013 od 25. srpnja 2013. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 1169/2012
Odluka Vijeća 2013/395/ZVSP od 25. srpnja 2013. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2012/765/ZVSP
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 646/2013 оd 4. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2011 od 20. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 1063/2011 od 21. listopada 2011. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma
Odluka Vijeća 2011/701/ZVSP od 21. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2011/430/ZVSP radi ažuriranja popisa osoba, skupina i subjekata podložnih člancima 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma
Odluka Vijeća 2009/569/ZVSP od 27. srpnja 2009. o potpori aktivnostima Organizacije OPCW u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje
(2009/62/EZ) Odluka Vijeća od 26. siječnja 2009. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/583/EZ
Zajedničko stajalište Vijeća 2008/959/ZVSP od 16. prosinca 2008. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/586/ZVSP o ažuriranju Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera za suzbijanje terorizma
Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme
Zajedničko stajalište Vijeća 2006/755/ZVSP od 7. studenoga 2006. o privremenom prihvatu određenih Palestinaca u države članice Europske unije
Uredba Komisije (EZ) br. 1461/2006 od 29. rujna 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja usmjerenim protiv određenih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma
Uredba Komisije (EZ) br. 1957/2005 od 29. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
Uredba Komisije (EZ) br. 1207/2005 od 27. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
Zajedničko stajalište Vijeća 2005/69/PUP od 24. siječnja 2005. o razmjeni određenih podataka s Interpolom
Uredba Komisije (EZ) br. 745/2003 od 28. travnja 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv nekih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma
(2002/589/ZVSP) Zajednička akcija Vijeća od 12. srpnja 2002. o doprinosu Europske unije borbi protiv destabilizirajućega gomilanja i širenja ručnog vatrenog oružja i lakog vatrenog oružja kojom se stavlja izvan snage Zajednička akcija 1999/34/ZVSP
Uredba Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
(2001/931/ZVSP) Zajedničko stajalište Vijeća od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma

Napomena: za pojedine propise sankcijskih režima EU u tijeku su prijevodi na hrvatski jezik.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana