SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Portal e-Savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata neizostavni je dio suvremenog, demokratskog procesa upravljanja javnim politikama, ali i jedan od ključnih koraka u jačanju otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada državnih tijela.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s određenom javnom politikom.

Time se podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavaju neuočene slabosti i negativni učinci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Vlada se savjetuje sa zainteresiranom javnošću kako bi pri razvoju politika osigurala svoju informiranost o širokom spektru iskustava, različitih pristupa te uzima u obzir utjecaj prijedloga na različite sektore društva. Za predstavnike zainteresirane javnosti, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javne politike u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Svi zainteresirani građani mogu na jednostavan način doći do informacije koja su savjetovanja u tijeku i uključiti se u njih.

Više o savjetovanjima - https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/9


e-Savjetovanja

Središnji portal „e-Savjetovanja“ omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupina u procesu oblikovanja javnih politika.

Više o tome što su to "e-Savjetovanja" i kako se možete uključiti pročitajte OVDJE

Dodatne informacije:
Zakon o pravu na pristup informacijama

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata


OTVORENA JAVNA SAVJETOVANJA EUROPSKE KOMISIJE

STRATEGIJA ODNOSA S INDIJOM
Europska unija priprema novu strategiju svojih odnosa s Indijom, a državljani EU zemalja pozvani su da svojim prijedlozima doprinesu izradi predmetne strategije.
Više informacija o javnom savjetovanju i predloženoj strategiji - http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-682938_hr
Rok za dostavu komentara je 5. ožujka 2018. godine.
Napomena: Neki su dokumenti dostupni samo na jednom jeziku, ali svoje komentare možete objaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana