Pregled viznog sustava

Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/entiteta.

Zbog mogućih promjena svakako se preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti:

 

RUSKA FEDERACIJA
Uspostava diplomatskih odnosa: 25.5.1992.

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

Zagreb

Bosanska 53 i 53a
10 000 Zagreb
HRVATSKA


Tel: +385 1 37 55 038, 37 55 039, konz 37 55 904
Fax: +385 1 37 55 040, konz 37 05 982
Zagreb

Bosanska Bosanska 53 i 53a
10000 Zagreb
HRVATSKA


Tel: +385 1 37 55 038, 37 55 039
Fax: +385 1 37 77 251
Pula
Kandlerova 46
52100 Pula
HRVATSKA
Tel: +385 52 215 758
Fax: +385 52 215 758
Split

Starčevićeva 24A
21000 Split
HRVATSKA


Tel: +385 21 484 445, 098/954 86 70
Fax: +385 21 484 445
Dubrovnik

Ulica Šipčine 2,
20000 Dubrovnik
HRVATSKA


Tel: 098/868-590

DM/KU Republike Hrvatske

Moskva

Ostoženka 23
119034 Moskva
RUSIJA


Tel: 0074 95 7854 070, 7854 075
Konzularni odjel 0074 95 785 39 49
Fax: 0074 95 637 4624
Kalinjingrad

Pl. Pobedy 10 A
ured 616-618
236040 Kalinjingrad
RUSIJA


Tel: +7 4012 59 33 95
Fax: +7 4012 59 33 97
Novosibirsk

Nizhegorodskaya Str. 4; Office 600
630102 Novosibirsk
RUSSIA


Tel: +7 383 2644 611
Fax: +7 383 2181 588
Soči

ulica Pigorova 10 zgrada 12
354008 Soči
RUSIJA


Tel: +7 862 253 52 73
Fax: +7 862 253 09 26

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljani RUSKE FEDERACIJE:

Obična putovnica Da
Diplomatska/službena putovnica Ne

*EU i Ruska Federacija sklopili su Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A0517(01)&from=HR.

* Zahtjevi za vizu mogu se predati i u viznim centrima. Dodatne informacije dostupne su na http://www.vfsglobal.com/croatia/russia/
ili kontaktirajte Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Moskvi.

Državljani RH:

Obična putovnica Da
Diplomatska/službena putovnica Ne

*EU i Ruska Federacija sklopili su Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A0517(01)&from=HR.

* Vlada Ruske Federacije za razdoblje od 18.03.2020. do 01.05.2020. donosi mjere privremenog ograničenja ulaska u Rusiju stranih državljana i osoba bez državljanstva.
Ulazak je i dalje moguć za: akreditirane i imenovane djelatnike diplomatskih predstavništava te konzulata stranih država u Rusiji, članove međunarodnih organizacija te njihovih predstavništava koji se nalaze u Rusiji kao i za članove njihove obitelji; vozače međunarodnog prijevoza, posade zrakoplova, vlakova, riječnih i morskih brodova; osobe s privatnim vizama koje su izdane povodom smrti srodnika u Rusiji, osobe koje imaju stalni boravak u Rusiji te osobe koje tranzitiraju kroz ruske zračne luke.
Temeljem navedenoga, ukinuta je mogućnost izdavanja viza za sve kategorije osim izričito navedenih.
Za sve dodatne informacije potrebno se obratiti Veleposlanstvu Ruske Federacije u Zagrebu.


* Izlazna viza obavezna je u slučaju ostanka u Ruskoj Federaciji nakon isteka roka valjanosti ruske vize.
U slučaju gubitka putovnice obavezno je:
1. gubitak putovnice prijaviti policiji
2. popuniti formular M8
3. zatražiti putni list u Veleposlanstvu RH u Moskvi

* Svi zahtjevi za ruske vize podnose se u Ruskom viznom centru u Zagrebu, koji osim konzularne pristojbe naplaćuje naknadu u iznosu od 200 kuna.
Adresa: Ulica Andrije Hebranga 10
Telefon: 01 775 72 06
www.vhs-croatia.com
Zaprimanje dokumenata: 8-15 sati za fizičke osobe; 8-14 sati za turističke agencije

* Putovnica mora vrijediti još najmanje 6 mjeseci nakon isteka roka važenja vize.

* Hrvatski državljani, kao i svi drugi strani državljani, pri ulasku u Rusiju podliježu imigracijskoj kontroli. Za dodatne informacije o uvjetima ulaska u Rusiju potrebno je obratiti se Veleposlanstvu Ruske Federacije u Zagrebu te na http://www.fms.gov.ru – službenoj internetskoj stranici Federalne službe migracije Rusije.

* Hrvatski državljani, drugi strani državljani i osobe bez državljanstva na stranicama www.mvd.ru mogu provjeriti informacije o eventualnom postojanju zabrane ulaska u Rusku Federaciju kao i o razlozima takve zabrane.

* Hrvatski državljani mogu ishoditi elektronsku vizu za Kalinjingradsku oblast, Sankt-Peterburg i Lenjingradsku oblast putem mrežne stranice MVP-a Ruske Federacije http://electronic-visa.kdmid.ru/. Više informacija dostupno je ovdje.

VAŽNA OBAVIJEST:

Mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19):

Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

1. članovi obitelji hrvatskih državljana;

2. članovi obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije;

NAPOMENA: Članovima obitelji u točkama (1) i (2) smatraju se:

- bračni drug;

- izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze;

- životni ili neformalni životni partner;

- potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani potomak stariji od 21 godine;

- posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera; uzdržavani posvojenik stariji od 21 godine;

- uzdržavani srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera.

Članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji koji je u državi iz koje dolazi uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.

3. osobe kojima je odobren privremeni boravak, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;

4. članovi uže obitelji osoba iz točke (3), ako se te osobe već nalaze u Republici Hrvatskoj i izdana im je boravišna iskaznica;

NAPOMENA: Članovima uže obitelji osoba iz točke (3) smatraju se:

- bračni drugovi,

- osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze,

- maloljetna zajednička djeca bračnih i izvanbračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,

- roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

5. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;

6. osoblje u prometnom sektoru;

7. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

8. putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;

9. pomorci;

10. osobe koje putuju zbog školovanja;

11. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga kao što su:

- posjet članova šire obitelji (roditelji i djeca, neovisno o dobi, uključujući i roditelje i djecu supružnika; braća i sestre, uključujući i njihovu djecu),

- sklapanje braka, pod uvjetom da je priložena odgovarajuća dokumentacija i utvrđen datum vjenčanja u Hrvatskoj (ili su priložene ovjerene izjave budućih supružnika o namjeri sklapanja braka),

- smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,

- ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove

- vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,

- vlasništvo ili leasing plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

12. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja;

13. osobe koje putuju zbog neodgodivih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes.

Iznimno, i u skladu s odredbom točke V. stavka 4. Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN br. 84/21, 85/21, 90/21, 95/21, 100/21 i 106/21), osobe koje dolaze iz trećih zemalja navedenih u Prilogu I. Preporuke Vijeća (EU) 2020/912, ulaze u Hrvatsku bez ograničenja u pogledu svrhe putovanja.

Stoga se obustava zaprimanja zahtjeva za vizu ne odnosi ni na sljedeće kategorije osoba:

14. državljane Bahreina, Jordana, Katara, Kuvajta, Ruande i Saudijske Arabije koji borave u zemlji svojega državljanstva i putuju u Hrvatsku izravno iz Bahreina, Jordana, Katara, Kuvajta ili Saudijske Arabije;

15. državljane trećih zemalja (ako im je potrebna viza) koji imaju odobren boravak u Australiji, Bahreinu, Čileu, Jordanu, Kanadi, Kataru, Republici Koreji, Kuvajtu, Novom Zelandu, Ruandi, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajini i Urugvaju, i putuju u Hrvatsku izravno iz tih zemalja.

NAPOMENA: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

  • članova obitelji hrvatskih državljana;
  • članova obitelji građana EGP-a i Švicarske Konfederacije.

Molimo zainteresirane da se do daljnjeg sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem elektroničke pošte (vize@mvep.hr).

Do daljnjega je dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom (adresa: Služba za vize, Petretićev trg 2 10000 Zagreb).

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

  • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengenskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
  • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
  • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
  • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Španjolsku (-ES), nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 

***

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku). Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

***

Zahtjevi za hrvatsku vizu mogu se podnijeti i u VFS viznim centrima u:

Alžiru - http://www.vfsglobal.com/croatia/algeria/

Armeniji - http://vfsglobal.com/croatia/armenia/

Azerbajdžanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/azerbaijan/English/

Bahrein - https://www.vfsglobal.com/Croatia/Bahrain/index.html

Bjelarus - http://www.vfsglobal.com/croatia/belarus/

Egiptu - http://www.vfsglobal.com/croatia/Egypt/

Filipinima -  http://www.vfsglobal.com/croatia/philippines/

Indiji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/India/

Indoneziji - http://www.vfsglobal.com/croatia/indonesia/

Jordanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/jordan/index.html

Južnoj Africi - http://www.vfsglobal.com/croatia/southAfrica/

Kataru - http://www.vfsglobal.com/croatia/qatar/

Kazahstanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/kazakhstan/

Kini - https://visa.vfsglobal.com/chn/en/hrv

Kosovo - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Kosovo/

Kuvajtu - http://www.vfsglobal.com/croatia/kuwait/index.html

Libanonu - http://www.vfsglobal.com/croatia/Lebanon/index.html

Maroku - http://www.vfsglobal.com/croatia/morocco/

Mongoliji - http://www.vfsglobal.com/croatia/mongolia/

Nigeriji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Nigeria/

Omanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/oman/

Rusiji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/russia/English/index.html

Saudijskoj Arabiji -  http://www.vfsglobal.com/croatia/SaudiArabia/index.html

Tajlandu - http://www.vfsglobal.com/croatia/thailand/

Turskoj - https://visa.vfsglobal.com/tur/en/hrv/

Ujedinjenim Arapskim Emiratima - http://www.vfsglobal.com/croatia/uae/

Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj:  https://visa.vfsglobal.com/gbr/en/hrv/

Ukrajini - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Ukraine/english/index.html

Vijetnamu -  http://www.vfsglobal.com/croatia/vietnam/.

 

***

Svi upiti u vezi s hrvatskim viznim sustavom mogu se uputiti na e-mail adresu: vize@mvep.hr

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana