Diplomatske misije i konzularni uredi RH u svijetu

EUROPSKA UNIJA
Uspostava diplomatskih odnosa:

Bruxelles

Stalno predstavništvo RH pri Europskoj uniji, Bruxelles

Rue d'Arlon 108
1000 Brussels
BELGIJA

Irena Andrassy, veleposlanica, stalna predstavnica
0032 2 436 7102, 0032 2 436 7100
0032 2 436 7199

Irena ANDRASSY, veleposlanica, stalna predstavnica (Coreper II)

Goran ŠTEFANIĆ, veleposlanik, zamjenik stalnog predstavnika (Coreper I)

Marijana KUJUNDŽIĆ, opunomoćena ministrica, predstavnica RH u Političkom i sigurnosnom odboru (PSO)

Ines PACEK, opunomoćena ministrica, tajnica Stalnog predstavništva
 

* * *

Morana JURILJ, administrativna potpora Ireni Andrassy

Email: morana.jurilj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 02

Mara RIMAC JUKIĆ, administrativna potpora Ireni Andrassy

Email: mara.rimac-jukic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 00

Tanja ORLOVIĆ, administrativna potpora Goranu Štefaniću

Email: tanja.orlovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 22

Ivana ZUBČIĆ, administrativna potpora Marijani Kujundžić

Email: ivana.zubcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 22;Tel. +32 2 507 54 50

 

KOORDINACIJA

Karmen ORISTIL, Antici, koordinacija aktivnosti Corepera II

Email: karmen.oristil@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 13

Sandra BARTOL, zamjenica Anticija

Email: sandra.bartol@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 14

Matea KLARIĆ, zamjenica Mertensa

Email: matea.klaric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 18

Martina GRGURIĆ, Nicolaidis, koordinacija aktivnosti PSO-a
Email: martina.grguric@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 12

 

HRVATSKO OSOBLJE U EU INSTITUCIJAMA

Hrvoje ĆURKO, natječaji, pravilnik o osoblju

Email: hrvoje.curko@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 92

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Morena ŽAGAR, glasnogovornica, Radna skupina za informiranje (komunikacije)

Email: morena.zagar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 11

Bruno LOPANDIĆ, odnosi s javnošću, Radna skupina za informiranje (komunikacije)

Email: bruno.lopandic@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 10

 

PROTOKOL I KULTURNE AKTIVNOSTI

Mirta JELENC ŽUPAN, protokol

Email: mirta.jelenc.zupan@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 26

Brankica PEJČIĆ JANOŠEVIĆ, protokol

Email: Brankica.Pejcic-Janosevic@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 85

 

PRAVNA PITANJA

Sanja JEČMENICA, pravna savjetnica

Email: sanja.jecmenica@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 09

 

EU INSTITUCIJE

Maja ADAMIĆ, Europski parlament, Radna skupina za opće poslove

Email: maja.adamic@mvep.hr / Tel. +32 2  436 71 52

Irina ZORIĆ, Europski parlament, Radna skupina za opće poslove
Email: irina.zoric@mvep.hr / Tel. +32 2  436 71 51

 

BREXIT

Predrag RUGANI, Radna skupina za Ujedinjenu Kraljevinu
Email: predrag.rugani@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 05

 

ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA (ZVSP)

Martin Konjevod, CIVCOM

Email: martin.konjevod@mvep.hr / Tel. +32 2 436 7107

Marko HORVAT, COWEB
Email: marko.horvat@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 02

Ivana STANKOVIĆ, COEST

Email: ivana.stankovic@mvep.hr / Tel. +32 2 507

Ana CAR, COAFR
Email: ana.car@mvep.hr / Tel.+32 2 507 54 28 

Tamara TAFRA, kibernetička pitanja/ hibridne prijetnje
Email: tamara.tafra@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 50

Biljana ŽILIĆ, COASI, COLAC
Email: biljana.zilic@mvep.hr / Tel.+32 2 507 54 09

Mirela PADJEN, COAFR, COASI

Email: mirela.padjen@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 02

Martina KRAJAČIĆ, COTRA, COHOM, CONUN, COSCE, CONOP

Email: martina.krajacic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 49

Mario MARTINEC, MaMa, MOG

Email: mario.martinec@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 02

Ivan BUŠIĆ, PMG, COARM

Email: ivan.busic@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 19

Zoran DRČA, voditelj odsjeka za ZSOP, EDA
Email: zoran.drca@mvep.hr / Tel. +32 2 507 54 80

Drago KELEMEN, PMG, obrambena pitanja
Email: drago.kelemen@mvep.hr / Tel. 32 2 507 54 78

Dario KUNTIĆ, Athena, obrambena pitanja

Email: dario.kuntic@mvep.hr / Tel. 32 2 507 54 93

 

RELEX/RELEX SANKCIJE

Suzana DREŠAJ, RELEX savjetnik

Email: suzana.dresaj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 08

 

RAZVOJ

Sašenjka KONJEVOD, razvojna suradnja (CODEV) i humanitarna pomoć

Email: sasenjka.konjevod@mvep.hr / Tel: +32 2 436 71 39

Antun MAHNIĆ, Afrika, Karibi i Pacifik (AKP)
Email: antun.mahnic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 41

 

TRGOVINSKA POLITIKA

 

Silvija MALNAR, Odbor za trgovinsku politiku – zamjenici (TPC), Radna skupina za EFTA-u
Email: silvija.malnar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 37

Marijana HEROUT, Odbor za trgovinsku politiku (stručnjaci – usluge i ulaganja), Radna skupuna za EFTA-u

Email: marijana.herout@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 34

 

KOHEZIJSKA POLITIKA

Ivan ZEKO-PIVAČ, Kohezijska politika, makoregionalne strategije Europske unije i najudaljenije regije
Email: ivan.zeko-pivac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 77

Nives MAZUR-KUMRIĆ, Kohezijska politika i najudaljenije regije

Email: nives.mazur-kumric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 78

Hrvoje BUTIGAN, Kohezijska politika i suradnja s predstavništvima regija
Email: hrvoje.butigan@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 79

Željko ŠOKČEVIĆ, Teritorijalna kohezija i urbani razvoj
Email: zeljko.sokcevic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 32

 

PROŠIRENJE

Danijela ŽUNEC BRANDT, Radna skupina za proširenje (COELA), ad-hoc CVM za Bugarsku i Rumunjsku, ad-hoc za Cipar

Email: dzunec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 25

 

EKONOMSKA I FINANCIJSKA PITANJA

Andrijana KRASNEC, financijski savjetnik, VFO, EURO
Email: andrijana.krasnec@mvep.hr / Tel. + 32 2 436 71 63

Vjenceslav RUPČIĆ, EU proračun, vlastita sredstva, sprečavanje prijevara

Email: vjenceslav.rupcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 61

Goran MAĐARIĆ, financijske usluge, bankovna regulativa, regulativa platnog prometa, EMU, bankovna unija, EURO
Email: goran.madaric@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 66

Ana BUDIN, financijske usluge, državne potpore, bankovna unija                                            Email: ana.budin@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 82

 

Lidija CVITIĆ, neizravno oporezivanje – PDV, FTT
Email: lidija.cvitic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 65

Krešimir POJE, izravno oporezivanje, Kodeks o postupanju, Fiscalis, CbCR

Email: kresimir.poje@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 64

Marica MATIĆ, Carinska unija, carinska suradnja i trošarine
Email: marica.matic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 83

 

PRAVOSUĐE

 

Petra JURINA, pravosudna suradnja u građanskim stvarima, FREMP, financijski instrumenti PUP-a (programi Pravosuđe i Prava i vrijednosti), trgovačka društva (pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, kazneno materijalno pravo – privremeno)

Email: petra.jurina@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 86

Helena ILIEV, pravosudna suradnja u građanskim stvarima, e-pravosuđe, e-Codex, zaštita podataka, Pravilnik o osoblju (pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, kazneno materijalno pravo – privremeno)

Email: helena.iliev@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 58

 

UNUTARNJI POSLOVI

Hrvoje VENCL, granice, Schengen, interoperabilnost, IXIM, DAPIX, BMVI
Email: hrvoje.vencl@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 95

Karlo TROJAK, COSI, COSI SG, TWP, LEWP, ISF

Email: karlo.trojak@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 95

Dario DUDAS, azil, migracije, vanjska dimenzija unutarnjih poslova, AMF
Email: dario.dudas@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 50

Stjepanka NENADIĆ, vizna politika
Email: stjepanka.nenadic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 53

Tamara KOPAL, civilna zaštita, IPCR

Email: tamara.kopal@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 47

 

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

Nikša TKALEC, SCA

Email: niksa.tkalec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 93

Tomislav MAKAR, poljoprivreda i ruralni razvoj, Posebni odbor za poljoprivredu, zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda, financijsko-poljoprivredna pitanja (AGRIFIN)

Email: tomislav.makar@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 94

Danijela LAMER, veterinarstvo i sigurnost hrane
Email: danijela.lamer@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 40

Zoran ROGIĆ, veterinarstvo i sigurnost hrane
Email: zoran.rogic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 04

Tomislav TOJČIĆ, fitosanitarna politika, šumarstvo, GMO – sjeme i sadni materijal i FAO
Email: tomislav.tojcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 73

Ivana MILETIĆ, ribarstvo
Email: ivana.miletic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 29

 

UNUTARNJE TRŽIŠTE I INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I SVEMIR

Ana ŠTRBAC, unutarnje tržište, industrija, turizam, poslovni nastan i usluge, stručne kvalifikacije, bolje donošenje propisa
Email: ana.strbac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 91

Lučijana BILANDŽIĆ, tehničko usklađivanje, industrija
Email: lucijana.bilandzic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 72

Mirjana BENEDEKOVIĆ, unutarnje tržište, poslovni nastan i usluge, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava
Email: mirjana.benedekovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 17

Ivan PALČIĆ, zaštita i informiranje potrošača, javna nabava, tržišno natjecanje
Email: ivan.palcic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 46

Nada SIROTIĆ, istraživanje i svemir
Email: nada.sirotic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 49

 

PROMET I TELEKOMUNIKACIJE

Viktor ŠOBER, telekomunikacije i informacijsko društvo
Email: viktor.sober@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 74

Marianne IĐAKOVIĆ, kopneni promet, intermodalna pitanja, transeuropske prometne mreže, Galileo i CEF
Email: marianne.idakovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 71

 

ENERGETIKA

Željko KREVZELJ, energetika, pitanja atomske energije
Email: zeljko.krevzelj@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 57

 

SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE

Marko VIDAKUŠIĆ, zapošljavanje i socijalna politika,
Email: marko.vidakusic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 67

Ivan DVORNIK, zapošljavanje i socijalna politika
Email: ivan.dvornik@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 60

Marija LIVIĆ, socijalna politika i ravnopravnost spolova
Email: marija.livic@mvep.hr / Tel. . +32 2 436 71 62

 

ZDRAVSTVO

Tanja MILIN HORVAT, javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi, borba protiv zlouporabe droga, IPCR (područje zdravstva)  
Email: tanja.milin@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 33

Nikola KUSOVAC, javno zdravstvo, lijekovi i medicinski proizvodi, prehrambeni proizvodi, GMO - prehrambeni proizvodi, borba protiv zlouporabe droga, IPCR (područje zdravstva)  
Email: nikola.kusovac@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 75

 

OKOLIŠ

Ivica ORLOVIĆ, klimatske promjene, okoliš
Email: ivica.orlovic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 55

Bojan LALIĆ, okoliš, otpad, kemikalije, kvaliteta zraka, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš
Email: bojan.lalic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 21

Maša LJUŠTINA, okoliš, zaštita prirode, vode, kvaliteta zraka, GMO – ispuštanje u okoliš
Email: masa.ljustina@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 21

 

OBRAZOVANJE, MLADI, KULTURA I SPORT

 

Vladimir ŠOMEN, mladi i sport
Email: vladimir.somen@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 54

Ivana KRUŠEC RUBIĆ, kultura i audiovizualna politika
Email: ivana.krusec-rubic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 87

 

TAJNIŠTVO

           

Marcella KRANJČEC, voditeljica Podregistra
Email: Marcella.Kranjcec@mvep.hr  / Tel.+32 2 507 54 64

Zlatko VNUČEC, IT potpora

Email: zlatko.vnucec@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 23

Marinko ŽUNIĆ, IT potpora
Email: marinko.zunic@mvep.hr / Tel. +32 2 436 71 31

 

 

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana