Priopćenje

Zagreb, 10. lipnja 2015. - Zajednički odgovor EU na izvješće MVP Rusije

Šef delegacije Europske unije pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, veleposlanik Thomas Mayr Harting, uputio je zajednički odgovor država članica EU na objavu ruskog izvješća o neonacizmu u zapadnim državama te zatražio distribuciju odgovora kao službenog dokumenta Opće skupštine i Vijeća sigurnosti.

Zajednički odgovor EU na rusko „izvješće o neonacizmu”
 
„Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije krajem travnja 2015. objavilo je izvješće pod naslovom „Neonacizam – opasna prijetnja ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava” te je Rusija zatražila da se to izvješće distribuira kao dokument u Ujedinjenim narodima.
 
Izvješće Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije sadrži činjenične netočnosti i selektivne informacije o stanju u Europskoj uniji i njezinim državama članicama. Izvješće je ujedno geografski nepotpuno. Primjerice, nedostaje poglavlje o situaciji u Rusiji.
 
Europska unija žali zbog toga što Rusija pokušava povući paralele između trenutačnog stanja i nekadašnjeg razvoja političke situacije, a u kontekstu trenutačne krize.
 
Europska unija predana je globalnoj borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije te ksenofobije i s njom povezane netolerancije, što uključuje i antisemitizam i neonacizam. Europska unija i njezine države članice i dalje poduzimaju odlučne korake za suočavanje s time, između ostalog i u kontekstu Okvirne odluke o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije. Osuda tih pojava i borba protiv njih mora biti zajednički prioritet cijele međunarodne zajednice i s tim u vezi mora postojati konsenzus. Europska unija poziva sve države članice Ujedinjenih naroda da ostanu ujedinjene u borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i s njom povezane netolerancije, uključujući antisemitizam i neonacizam, kako bi se odlučno usprotivile zločinima iz mržnje i govoru mržnje te kako bi u tom pogledu surađivale.“

 

EU Joint Response to the Russian “Report on Neo-Nazism“
 
„We are aware that the Russian Ministry of Foreign Affairs issued a report on “Neo-Nazism - a dangerous threat to human rights, democracy and the rule of law” at the end of April 2015 and that Russia has requested that this report be circulated as a United Nations document.
 
The Russian Ministry of Foreign Affairs report contains factual inaccuracies and selective information on the situation in the European Union and its Member States. The report is also geographically incomplete. A chapter on the situation in Russia, for example, is missing.
 
The European Union regrets that Russia tries to establish parallels between current and past political developments in the context of the ongoing crises.
 
The European Union is committed to the global fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including anti-Semitism and neo-Nazism. The European Union and its Member States continue to take firm steps to address this at home, including in the context of the Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia. Their condemnation and combat must be a common and consensual priority for the whole international community. The European Union calls on all United Nations Member States to stay united to fight racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including anti-Semitism and neo-Nazism, to tackle decisively hate crimes and hate-speech, and to cooperate in this regard.“

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana