Akreditiranje inozemnih dopisnika i dopisništava

Od 1. siječnja 1997. godine Ministarstvo vanjskih poslova preuzelo je od Ministarstva kulture poslove upisa, odnosno brisanja upisa inozemnih dopisništava, stalnih inozemnih dopisnika i stalnih službenika inozemnih dopisništava.

Zahtjev za upis inozemnog dopisništva, odnosno stranoga dopisnika, u upisnik podnosi uprava inozemnog dopisništva (kao dopisnici u Republici Hrvatskoj mogu se upisati i dopisnici u drugim državama koji često borave na području Hrvatske).

Akreditacija se izdaje na godinu dana, nakon čega je potrebno podnijeti novi zahtjev.

Zahtjev za upis inozemnog dopisništva treba sadržavati:

 • naziv i sjedište inozemnog dopisništva
 • sjedište dopisništva u Republici Hrvatskoj
 • ime i prezime ovlaštene osobe.

Zahtjev za upis inozemnog dopisnika treba sadržavati:

 • ime i prezime
 • datum i mjesto rođenja
 • državljanstvo
 • presliku putovnice (ako je strani dopisnik, datum i mjesto izdavanja, broj)
 • osobnu iskaznicu (ako je dopisnik državljanin Republike Hrvatske)
 • prebivalište u inozemstvu ili adresa matične medijske kuće (ako je privremeni dopisnik)
 • fotografija isključivo e-mailom (jpg 210*270 piksela)
 • kratak životopis
 • dokaz da je zaposlen u inozemnom dopisništvu ili da ima ugovor o radu.

Stalni dopisnik prilaže dokaz o osiguranom boravištu u Republici Hrvatskoj. Samostalni inozemni dopisnik prilaže sve navedeno, a umjesto dokaza da je zaposlen, prilaže ugovor o radu ili međunarodnu novinarsku iskaznicu.

Dokumentacija:

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana