Javna nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Glavno tajništvo
Sektor za financijsko-materijalne poslove
Služba za nabavu
Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8
Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail: nabava@mvep.hr

 

  • Sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

    Ministarstvo vanjskih i europskih poslova priprema provođenje postupaka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade RH u Bruxellesu.

    Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva vas na sastanak s ciljem istraživanja tržišta (tehničke konzultacije) o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave, koji će se održati 11. rujna 2018. godine u 11,00 sati u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb.

    Molimo dostaviti podatke o osobama (do dva predstavnika) koje će sudjelovati na sastanku (ime i prezime, funkcija, telefonski broj i adresa e-pošte) na adresu maja.zubak@mvep.hr do 10. sati 11. rujna 2018. godine.

     


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE


 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 


 

PLAN NABAVE

 


 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

 


 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 


 

NALAZ DRŽAVNE REVIZIJE

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana