Javna nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Glavno tajništvo
Sektor za financijsko-materijalne poslove
Služba za nabavu
Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8
Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail: nabava@mvep.hr

 


 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA


 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 


 

PLAN NABAVE

 


 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU


 

NALAZ DRŽAVNE REVIZIJE

 

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana