Marija Pejčinović Burić

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

 

 

Rođena:

 • 1963.

Nacionalnost:

 • Hrvatica

Strani jezici:

 • francuski, engleski, španjolski – aktivno;
 • njemački – pasivno

Obrazovanje:

 • 1993. – 1994. Collège d’Europe, Bruges (Belgija) i Varšava (Poljska), poslijediplomski studij (zvanje: magistrica europskih znanosti)
 • 1980. – 1985. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, dodiplomski studij (zvanje: diplomirana ekonomistica)

Profesionalna karijera:

 • od lipnja 2017. – Potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova
 • svibanj – studeni 2018. Predsjedavajuća Odborom ministara Vijeća Europe
 • studeni 2016. – lipanj 2017. - Državna tajnica, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • 2013. – 2016. Expert - savjetnik za europske politike (na projektima financiranim od strane Europske unije, bilateralnih donatora i UNDP-a u Hrvatskoj i državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU-u, te u državama Europskog susjedstva)
 • 2008. – 2011. Zastupnica (HDZ), Hrvatski sabor: Voditeljica izaslanstva - Zajednički parlamentarni odbor Hrvatska – EU; Voditeljica izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini NATO-a; Članica Odbora za europske integracije, Vanjskopolitičkog odbora, Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s EU; Članica ili zamjenica člana u izaslanstvima HS-a u parlamentarnim skupštinama (PS) Vijeća Europe, Zapadnoeuropske unije, Mediteranske unije; Članica Parlamentarnog odbora za odnose s javnošću, PS Zapadnoeuropske unije; Ekonomskog i razvojnog odbora, PS Vijeća Europe; Predsjednica pododbora za razvoj, PS Vijeća Europe; Predsjednica Hrvatsko-američkog društva prijateljstva u HS-u
 • 2005. – 2008. Državna tajnica, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 • 2004. – 2005. Državna tajnica, Ministarstvo europskih integracija
 • 2000. – 2004. Pomoćnica ministra, Ministarstvo europskih integracija
 • 2006. – 2008. Članica Pregovaračke skupine VRH, pregovaračica za poglavlja: 30-Vanjski odnosi, 31-Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, 34-Institucije i 35-Ostalo
 • 2006. – 2008. Predsjedavajuća Odborom za stabilizaciju i pridruživanje u ime RH
 • 2005. – 2006. Članica radne skupine „Slobodno kretanje kapitala”, Pregovaračka skupina VRH
 • 2005. – 2006. Nacionalna koordinatorica za programe pomoći i suradnje RH-EU
 • 2004. – 2006. Nacionalna koordinatorica za program ISPA
 • 2000. – 2001. Članica Pregovaračke skupine Republike Hrvatske za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU
 • 1997. – 2000. Direktorica korporativnih komunikacija, PLIVA d.d., Zagreb
 • 1995. – 1997. Direktorica Europskog doma Zagreb
 • 1991. – 1994. Glavna tajnica Europskog doma Zagreb, zamjenica glavnog tajnika Europskog pokreta Hrvatska
 • 1988. – 1991. Stručna suradnica za vanjsku trgovinu, „Končar inženjering”, Zagreb

Dodatne informacije o profesionalnoj karijeri:

 • 2003. – 2011.; 2017. - Predavačica na Diplomatskoj akademiji, MVEP: Povijest europskih integracija i osnivački ugovori; Parlamentarna diplomacija; Institucije EU-a i način donošenja odluka; Hrvatska u Europskoj uniji – izazovi i prilike
 • 2012. – 2013. Predavačica na Državnoj školi za javnu upravu na temu Lisabonski ugovor
 • 1991. – Predavačica na seminarima i konferencijama o europskim integracijama u Hrvatskoj i inozemstvu

Članstvo u upravnim odborima i sudjelovanje u projektima:

 • Predsjednica Savjeta Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast RH, 2017.
 • Članica Upravnog odbora CEPS-a (Centre for European Policy Studies), Bruxelles, od 2016.
 • Članica Upravnog odbora Francuske alijanse Zagreb, 2003. – 2013.
 • Članica Upravnog odbora Zaklade za razvoj civilnog društva, 2003. – 2008.; 2017. -
 • Sudionica u znanstvenom projektu: „Europeizacija hrvatske državne uprave”, 2006. – 2011.
 • Članica Upravnog odbora časopisa „Javna uprava”, od 2005.
 • Članica Upravnog odbora časopisa „civilnodruštvo.hr“ 2004. – 2008.
 • Predstavnica RH u Stalnom vijeću Frankofonije, 2012. - 2015.
 • Potpredsjednica za centralnu Europu Instituta Robert Schuman za Europu, Chantilly, 1996. – 1997.
 • Predstavnica RH u Europskom odboru međunarodnog natjecanja „Europa u školi”, 1995. - 1996.
 • Stalna predstavnica RH u Radnoj zajednici Alpe-Jadran, Radna skupina za mlade, 1991. – 1993.

Autorica i urednica članaka i publikacija iz područja europskih integracija:

 • Uloga Hrvatskog sabora u europskoj integraciji RH, Europske studije, ENA, Strasbourg, 2011.
 • Kako preokrenuti trend rastuće nezaposlenosti mladih, izvješće Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Strasbourg, 2011.
 • Vijeće Europe kao promotor europske integracije: primjer Hrvatske, Crossroads, Skoplje, 2010.
 • Učinkovitost korištenja pretpristupnim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava - 3, Zagreb, 2010.
 • EUforija u Hrvatskoj, Kulturreport, Fortschritt Europa, Stuttgart, 2004.
 • Treba li se odreći hrvatskog identiteta zbog ulaska u EU?, Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, Zagreb, 2003.
 • Kratak prikaz povijesti europske integracije, Hrvatska i Europa, Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb, Zagreb, 1997.
 • Suradnja u jugoistočnoj Europi, Seminar Europskog doma Zagreb, Zagreb, 1996.
 • Posljednja prilika za mir u BiH i Hrvatskoj, The Sunday Times, Valletta, veljača 1996.
 • Istra i europske integracije, tribina Kluba Istrana, Zagreb, 1995.
 • Phare: dio strategije za europsku integraciju, seminar Europskog doma Zagreb, 1995.
 • Što sve treba znati o programu Phare, Pan Liber, Osijek, 1994.
 • Što se da naučiti iz prethodnih krugova proširenja EU?, seminar Europskog doma Zagreb, 1994.
 • Europski Istok danas: Tako blizu Zapadu, a ipak tako daleko – Rumunjska i Bugarska, časopis EM, Zagreb, lipanj 1994.
 • Europski Istok danas: Kako se prekalio čelik: Mađarska i Albanija, časopis EM, Zagreb, svibanj 1994.
 • Proširenje EU, Collège d’Europe, Bruges – Varšava, 1994.
 • Glavna urednica časopisa PLIVA (1997. – 1999.) i Euroforuma, časopisa Ministarstva europskih integracija (2002. – 2005.)

Ostalo dodatno usavršavanje:

 • Usavršavanje znanja jezika uz "au pair" poslove u Parizu (1,5 godina), Londonu (1 godina) i Salamanci (6 mjeseci), 1985. – 1988
 • Tromjesečni diplomatski tečaj, Ministarstvo vanjskih poslova RH i Pravni fakultet Zagreb, Zagreb, 1992.
 • Studijski boravak u Njemačkoj, Berlin, Brandenberg: Postdam, Frankfurt na Odri, 2011.
 • Studijski boravak u Belgiji i Nizozemskoj - Stalno predstavništvo SAD-a pri NATO-u - sjedište NATO-a, Bruxelles i Brunssum, 2009.
 • Studijski posjet Japanu: „Japan – povijest diplomacije i gospodarstva, odnosi Japana i EU”, Tokyo, Kyoto, 2009.
 • Studijski posjet Danskoj: „Strateško planiranje u državnoj upravi”, Kopenhagen, 2008.
 • Studijski posjet Slovačkoj: „Pretpristupni fondovi”, „Strukturni i kohezijski fondovi”, Bratislava, 2005.
 • Studijski posjet Irskoj: „Strukturni i kohezijski fondovi”, Dublin, 2005.
 • Studijski posjet Finskoj: „Strukturni i kohezijski fondovi”, Helsinki, 2005.
 • Studijski posjet Njemačkoj: „Njemačka kao tranzicijska država”, Zaklada Konrada Adenauera, Berlin i Leipzig, 2002.
 • Studijski posjet Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj i Rumunjskoj: College of Europe: Albanija, Bugarska i Rumunjska kao tranzicijske države; Budimpešta, Tirana, Bukurešt, Sofija; 1994.
 • Studijski posjet Francuskoj: Vijeće Europe i Europski parlament, Ecole Centrale de Paris, Strasbourg, Paris; 1990.
 • seminar „Rukovođenje u području korporativnih komunikacija u javnom sektoru”, Management Centre Europe, Bruxelles, 1998.
 • seminar „Europska unija nakon 1996.", Zaklada Salzburg Seminar, stipendija Zaklade, Salzburg, 1995.
 • Polaznica niza drugih seminara i tečajeva radi profesionalnog usavršavanja u upravljanju, komunikacijama i sl. od 1990.

Članstvo u stranci:

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

 

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana