Glavna tijela

Ujedinjeni narodi imaju šest glavnih tijela: Opću skupštinu, Vijeće sigurnosti, Gospodarsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće, Tajništvo i Međunarodni sud. Između šest glavnih tijela postoje velike razlike po važnosti, djelokrugu rada i ovlastima u odlučivanju, a što se vidi i iz njihovih međusobnih odnosa.

Opća skupština

Opća skupština je jedan od glavnih tijela UN-a koji djeluje u skladu s ovlastima propisanima u Povelji te Pravilima procedure. Sastavljena je od svih država članica UN-a, od kojih svaka ima jedan glas. Odluke o značajnim pitanjima, kao što su mir i sigurnost, primanje novih članica i proračunska pitanja, donose se dvotrećinskom većinom, dok je za ostala pitanja dovoljna i obična većina. Opća skupština ne može silom nametnuti svoje odluke nijednoj državi, ali njene preporuke su važan indikator svjetskog mišljenja i predstavljaju moralni autoritet zajednice nacija.

 

Vijeće sigurnosti

Vijeće sigurnosti jedan je od glavnih tijela UN-a ustrojenih temeljem Povelje UN-a koje ima primarnu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Dok druga tijela UN-a imaju mogućnost davanja preporuka državama članicama da postupaju na određeni način, samo rezolucije Vijeća sigurnosti mogu imati obvezujući karakter te su ih države članice, sukladno Povelji, dužne prihvatiti i provoditi.

 

Gospodarsko i socijalno vijeće - ECOSOC

ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na području gospodarskog, društvenog i s njima povezanih aspekata globalnih razvojnih politika te ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sastavljeno je od 54 države članice UN-a, koje bira Opća skupština na mandat od tri godine. Rad ECOSOC-a temelji na aktivnostima njegovih supsidijarnih tijela, te specijaliziranih agencija, programa i fondova UN-a. ECOSOC surađuje s više od 3200 nevladinih organizacija.

 

Komisija za izgradnju mira - PBC

UN Komisija za izgradnju mira je međuvladino savjetodavno tijelo uspostavljeno 2005. godine u sklopu procesa sveobuhvatne reforme UN-a (rezolucije OS 60/180 i VS 1645(2005)), i na temelju preporuke glavnog tajnika sadržane u izvješću visokog panela (A More Secure World) iz 2004. I njegovog izvješća iz 2005. (In Larger Freedom), a s ciljem postizanja koordiniranog pristupa post-konfliktnoj izgradnji mira. Nova arhitektura za izgradnju mira potvrđena je na Svjetskom samitu na visokoj razini 2005., pri čemu je predviđena uspostava Komisije za izgradnju mira, Fonda za izgradnju mira i Ureda za potporu izgradnji mira.

 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana