Liberija

Zabrane uvedene sankcijskim režimom:

  • embargo na uvoz oružja
  • zabrana putovanja
  • zamrzavanje imovine
Uredba Vijeća (EU) br. 262/2014 od 14. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Odluka Vijeća 2014/141/ZVSP od 14. ožujka 2014. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 102/2014 оd 4. veljače 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u pogledu Liberije
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 777/2012 od 27. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 116/2012 od 9. veljače 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Vijeća (EU) br. 493/2010 od 7. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 835/2009 od 11. rujna 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 496/2009 od 11. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Vijeća (EZ) br. 275/2009 od 2. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2008 od 5. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 1462/2007 od 11. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u pogledu Liberije
Uredba Vijeća (EZ) br. 1819/2006 od 11. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Vijeća (EZ) br. 1126/2006 od 24. srpnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1030/2003 te o privremenoj obustavi određenih posebnih mjera ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 2024/2005 od 12. prosinca 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 1453/2005 od 6. rujna 2005. o izmjeni Priloga II. Uredbi Vijeća br. 872/2004 o određenim mjerama ograničavanja u pogledu Liberije
Uredba Komisije (EZ) br. 1452/2005 od 6. rujna 2005. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije br. 874/2005 od 9. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 872/2004 o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Komisije (EZ) br. 1489/2004 od 20. kolovoza 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 234/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1030/2003
Zajedničko stajalište Vijeća 2004/487/ZVSP od 29. travnja 2004. o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Vijeća (EZ) br. 872/2004 od 29. travnja 2004. o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju
Uredba Vijeća (EZ) br. 234/2004 od 10. veljače 2004. o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1030/2003

 

Napomena: za pojedine propise sankcijskih režima EU u tijeku su prijevodi na hrvatski jezik.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana