Demokratska Republika Kongo

Uredba Vijeća (EU) br. 271/2014 od 17. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo
Uredba Vijeća (EU) br. 270/2014 od 17. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2005 o uvođenju određenih mjera ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga
Odluka Vijeća 2014/147/ZVSP od 17. ožujka 2014. o izmjeni Odluke 2010/788/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Kongo
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 7/2012 od 5. siječnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo
Provedbena odluka Vijeća 2011/848/ZVSP od 16. prosinca 2011. o provedbi Odluke 2010/788/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1097/2011 od 25. listopada 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo
Provedbena Odluka Vijeća 2011/699/ZVSP od 20. listopada 2011. o provedbi Odluke 2010/788/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga
Uredba Komisije (EU) br. 1250/2010 od 22. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo
(2009/349/ZVSP) Odluka Vijeća od 27. travnja 2009. o provedbi Zajedničkog stajališta 2008/369/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga
Uredba Vijeća(EZ) br. 666/2008 od 15. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2005 o uvođenju određenih mjera ograničavanja u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo
Uredba Vijeća (EZ) br. 1377/2007 od 26. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2005 o uvođenju određenih mjera ograničavanja u pogledu Demokratske Republike Kongo
Uredba Vijeća (EZ) br. 889/2005 od 13. lipnja 2005. o uvođenju određenih mjera ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1727/2003
Odluka Vijeća 2003/432/ZVSP od 12. lipnja 2003. o pokretanju vojne operacije Europske unije u Demokratskoj Republici Kongo

 

Napomena: za pojedine propise sankcijskih režima EU u tijeku su prijevodi na hrvatski jezik.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana