Côte d'Ivoire

 
Odluka Vijeća 2014/460/ZVSP od 14. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o obnovi mjera ograničavanja protiv Côte d'Ivoirea
Provedbena odluka Vijeća 2014/271/ZVSP od 12. svibnja 2014. o provedbi Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d'Ivoirea
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 479/2014 od 12. svibnja 2014. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d'Ivoire
Uredba Vijeća (EU) br. 617/2012 od 10. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 174/2005 o uvođenju ograničenja u pružanju pomoći Côte d’Ivoireu u vezi s vojnim aktivnostima
Odluka Vijeća 2012/371/ZVSP od 10. srpnja 2012. o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o obnovi mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Provedbena Odluka Vijeća 2012/144/ZVSP od 8. ožujka 2012. o provedbi Odluke 2010/656/ZVSP o obnovi mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 193/2012 od 8. ožujka 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Provedbena Odluka Vijeća 2012/74/ZVSP od 10. veljače 2012. o provedbi Odluke 2010/656/ZVSP o obnovi mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 113/2012 od 10. veljače 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 949/2011 od 22. rujna 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Uredba Vijeća (EU) br. 668/2011 od 12. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 174/2005 o uvođenju mjera ograničavanja na pružanje pomoći povezane s vojnim aktivnostima u Côte d’Ivoireu
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 623/2011 od 27. lipnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 419/2011 od 29. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d'Ivoireu
Odluka Vijeća 2011/221/ZVSP od 6. travnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Uredba Vijeća (EU) br. 330/2011 od 6. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d'Ivoireu
Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 85/2011 od 31. siječnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoire
Odluka Vijeća 2011/71/ZVSP od 31. siječnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Odluka Vijeća 2011/18/ZVSP od 14. siječnja 2011. o izmjeni Odluka Vijeća 2010/656/ZVSP o produljenju važenja mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Uredba Vijeća (EU) br. 25/2011 od 14. siječnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata vezano uz prilike u Côte d’Ivoireu
Odluka Vijeća 2011/17/ZVSP od 11. siječnja 2011. o izmjeni Odluke Vijeća 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Odluka Vijeća 2010/801/ZVSP od 22. prosinca 2010. o izmjeni Odluke Vijeća 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Uredba Komisije (EZ) br. 1240/2008 od 10. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Zajedničko stajalište Vijeća 2008/873/ZVSP od 18. studenoga 2008. o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Odluka Vijeća 2010/656/ZVSP od 29. listopada 2010. o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Uredba Komisije (EZ) br. 1209/2005 od 27. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 174/2005 o uvođenju ograničenja u pružanju pomoći Côte d’Ivoireu u vezi s vojnim aktivnostima
Uredba Komisije (EZ) br. 869/2006 od 14. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Uredba Vijeća (EZ) br. 560/2005 od 12. travnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu
Uredba Vijeća (EZ) br. 174/2005 od 31. siječnja 2005. o uvođenju ograničenja u pružanju pomoći Côte d’Ivoireu u vezi s vojnim aktivnostima

Napomena: za pojedine propise sankcijskih režima EU u tijeku su prijevodi na hrvatski jezik.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana