Centar izvrsnosti

Tijekom pretpristupnog procesa RH s EU, hrvatske institucije i njeni stručnjaci stekli su bogato iskustvo u području reforme i harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, proveli su preobrazbu gospodarskih standarda u skladu s EU standardima i s obzirom na EU kriterije te osnažili ljudske kapacitete za sudjelovanje u EU poslovima. Kako bi se očuvala institucionalna memorija iz područja pregovora s EU te prikupilo, objedinilo i promoviralo znanje hrvatskih stručnjaka koji su sudjelovali u ovome procesu, osnovan je Centar izvrsnosti s ciljem koordinacije, usmjeravanja i provedbe projekata tehničke pomoći kojima se stečeno znanje i iskustvo prenosi zemljama u procesu EU integracija.

Centar izvrsnosti je od rujna 2012. sudjelovao kao organizator, partner ili koordinator u provedbi aktivnosti u kojima je ostvarena suradnja s 13 zemalja korisnica pomoći (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Makedonija, Moldova, Srbija, Ukrajina, Tunis, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan).

Održano je više od 450 obrazovnih aktivnosti za više od 4.000 sudionika. Angažirano je preko 300 hrvatskih stručnjaka iz državne i javne uprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, na provedbi seminara, radionica, predavanja, okruglih stolova, studijskih posjeta, savjetovanja, konferencija i foruma s ciljem prenošenja znanja i iskustva iz pretpristupnog procesa Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obrazovne aktivnosti prilagođene su svakoj zemlji korisnici pomoći, ovisno o njenim potrebama i stupnju integracije u EU, a ciljnu skupinu čine službenici na nacionalnoj i lokalnoj razini, civilno društvo, mediji i građani.

U provedbi aktivnosti, ostvareno je partnerstvo s preko 30 međunarodnih institucija (državna uprava, javni sektor, međunarodne organizacije i zaklade, akademski sektor, civilno društvo), što omogućava djelovanje Centra u svojstvu poveznice između potencijalnih partnera iz država članica i država korisnica pomoći u implementaciji projekata iz područja euro-integracijskog procesa, razvoja nacionalnih kapaciteta za EU poslove ili vođenja twinning projekata.

Centar izvrsnosti predstavlja nacionalnu kontakt točku za instrument Europske komisije Twinning out. Njegova uloga je koordinacija i usmjeravanje projektnih prijedloga tijela državne i javne uprave koji sudjeluju u twinning instrumentu, sukladno vanjskopolitičkim cijevima RH, te pomoć pri pripremi projekata. U tom pogledu, Centar izvrsnosti je održao savjetovanja s preko 40 institucija na temu twinning instrumenta. Također, krajem 2016. g. Centar izvrsnosti završio je s provedbom dvogodišnjeg twinning projekta u Makedoniji pod nazivom „Dodatno jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta za proces EU integracija“ s partnerima iz Njemačke i Poljske.

Više informacija o twinning out instrumentu:
“Twinning out instrument – osnovne informacije za potencijalne korisnike"

Kontakt:
centar.izvrsnosti@mvep.hr

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana