Humanitarna pomoć

Politika službene humanitarne pomoći Republike Hrvatske oblikovana je i vođena načelima i praksom dobrog humanitarnog donatorstva (Good Humanitarian Donorship) te Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći. Međunarodna donatorska zajednica predvođena Uredom Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) i Općom upravom Europske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DGECHO) poziva na nepristran i neutralan pristup nezavisan od političkih, gospodarskih i drugih interesa, odnosno svrhovito usmjeravanje pomoći utemeljeno isključivo na humanitarnim načelima.

Republika Hrvatska pored promicanja humanitarnih načela, zaštite najranjivijih skupina, posebno žena i djece i pružanja žurnih odgovora na krize prouzročene prirodnim ili ljudskim djelovanjem, u cilju premošćivanja jaza između humanitarnog djelovanja i ostvarivanja dugoročnog razvoja, usmjerava svoja djelovanja i na krize produženog djelovanja, odnosno programe rane obnove u post-konfliktnim i nestabilnim okruženjima. U tom smislu humanitarne aktivnosti fokusiraju se u sljedeća tematska područja:

1)   Učinkovita i pravodobna zaštita i pružanje pomoći najugroženijim skupinama stanovnika izloženih utjecajima humanitarnih kriza u smislu reakcija na izvanredno stanje (primarno žene i djeca te izbjeglička populacija);

2)   Pomoć za obnovu i rehabilitaciju nakon izvanrednih situacija ili sukoba;

3)   Smanjivanje rizika od nepogoda, pripravnost i izgradnja otpornosti.

Vezano na navedena tematska područja posebno se ističe potreba za integriranjem koncepta razvoja otpornosti država na krize (Resilience pristup pružanja pomoći) u smislu činjenja potrebnih koraka i aktivnosti kako bi se spriječile ili umanjile posljedice kriza, u buduće humanitarne aktivnosti. Sa razvojem otpornosti država na krize uzajamno je povezano i isprepleteno jačanje veza između pomoći, obnove i razvoja (LRRD koncept – Linking Relief, Reconstruction and Development) te razvoj sustava programiranja pomoći za sprečavanje i smanjivanje rizika od nepogoda (Disaster Risk Reduction-DRR). Integriranjem ova dva koncepata u programiranje razvojne suradnje (humanitarna + razvojna komponenta) ostvaruju se pametna ulaganja te učinkovito doprinosi održivom razvoju trećih zemalja. 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana