Ljudska prava u hrvatskoj vanjskoj politici

Stajalište Republike Hrvatske je kako vjerodostojna politika poštivanja ljudskih prava počinje od obveze države za usvajanjem, osiguranjem poštivanja, zaštitom i ostvarenjem najviših međunarodno prihvaćenih standarda. Samo u svijetu zasnovanom na istinskom poštivanju temeljnih sloboda i vladavine prava ljudi mogu razvijati svoje individualne i kolektivne potencijale. U skladu s takvim načelima Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u vanjskopolitičkom djelovanju promiče politiku zaštite ljudskih prava svih osoba u svim državama.

U svom vanjskopolitičkom djelovanju u području ljudskih prava, Republika Hrvatska aktivna je u međunarodnim i regionalnim organizacijama. Također, ljudska su prava i jedan od čimbenika u oblikovanju naših bilateralnih odnosa s drugim državama. Pritom se posebice zalažemo za:

  • jednake mogućnosti pristupa uživanju ljudskih prava, uz pridavanje osobite pozornosti poštivanju prava žena i djece;
  • politiku jednakih prava za etničke, vjerske ili drugih manjine;
  • politiku jednakih prava za osobe s invaliditetom i/ili druge manjinske populacije;
  • zaštitu prava na život i potpuno ukidanje smrtne kazne;
  • te potpuno ukidanje svih oblika mučenja i drugih okrutnih, nehumanih i ponižavajućih postupanja i kažnjavanja.

Republika Hrvatska surađuje i s brojnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama. Slijedimo načelo potpore aktivnom sudjelovanju civilnog društva u oblikovanju  vanjske politike u području ljudskih prava. Odnose u regiji također gradimo kroz suradnju i konstruktivan dijalog i o zaštiti interesa svih građana država iz našeg okruženja.

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana