Druge regionalne inicijative i organizacije u kojima Republika Hrvatska ima aktivnu ulogu

  Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice (MARRI)

Više informacija na www.marri-rc.org
 

  Centar za primjenu zakona u jugoistočnoj Europi

  Više informacija na www.secicenter.org

 

 

Inicijativa za prevenciju i pripremljenost od katastrofa u jugoistočnoj Europi 

  Više informacija na www.dppi.info


 

 

  Dunavska komisija - 

  Više informacija na www.danubecommission.org

 

 

  Savska komisija - 

  Više informacija na www.savacommission.org

 

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana