Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Talijanske Republike

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Zajednička izjava o trilateralnoj suradnji u sjevernom Jadranu 21.4.2021. 21.4.2021.
Zajednička izjava s četvrtog sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 30.11.2020. 30.11.2020.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 9.7.2019. 10/2019 17.1.2020. 1/2020
Zajednička izjava s trećeg sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 18.1.2018. 18.1.2018.
Pismo namjere o načelima i metodologiji rada u Jadranskom moru (ADRIATICA) 26.4.2017. 26.4.2017.
Izvršni program suradnje u područjima kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2015. - 2019. 21.10.2015. 21.10.2015. 31.12.2019.
Tehnički sporazum između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom turističkih sezona 13.5.2014. 13.5.2014.
Tehnički sporazum između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom zimske turističke sezone 2014. 9.1.2014. 9.1.2014.
Protokol o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom turističke sezone 2013 18.5.2013. 18.5.2013.
Protokol o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom zimske turističke sezone 2013. godine 8.1.2013. 8.1.2013.
Protokol o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom turističke sezone 2012. 10.5.2012. 10.5.2012.
Protokol o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom zimske turističke sezone 2012. godine 9.1.2012. 9.1.2012.
Memorandum o suglasnosti između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Predsjedništva Vijeća ministara Talijanske Republike – Odjel civilne zaštite 11.11.2011. 11.11.2011.
Protokol o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstva za javnu sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Talijanske Republike o policijskoj suradnji tijekom turističke sezone 2011. 21.7.2011. 21.7.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike oprekograničnoj policijskoj suradnji 5.7.2011. 15/2011 20.12.2017. 1/2018
Zajednička izjava s drugog sastanka Koordinacijskog odbora ministara Republike Hrvatske i Talijanske Republike 15.9.2010.
Memorandum o suglasnosti u području poljoprivrede i ruralnog razvoja između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Talijanske Republike 15.9.2010. 15.9.2010.
Zajednička izjava o namjeri 14.11.2009.
Tehnički ugovor između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH (Uprava za rudarstvo) i Ministarstva ekonomskog razvoja Talijanske republike (Generalna uprava za energiju i mineralne resurse) o zajedničkom iskorištavanju plinskog polja Annamaria u Jadranskom moru 1.7.2009.
Zajednička izjava 1.7.2009.
Memorandum o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 12.1.2009. 4/2009 18.5.2009. 7/2009
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja 16.10.2008. 1/2009 30.11.2012. 10/2012
Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 10.9.2007. 11/2007 10.4.2018. 6/2019
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske 16.12.2005. 1/2006 10.3.2006. 3/2006
Sporazum o projektu bilateralne suradnje za regionalni razvitak u Hrvatskoj između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Uprave za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije, s jedne strane, i Ministarstva gospodarstva i financija Talijanske Republike i "Studiare Sviluppo S.r.1.", unutarnje agencije za projekte međunarodne suradnje 4.11.2003. 4.11.2003.
Memorandum o suglasnosti o suradnji na području malih i srednjih poduzeća između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 25.3.2003. 01/2004 15.3.2004. 4/2004
Protokol o suradnji na području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za razdoblje 2003. - 2007 26.2.2003. 17/2003 26.2.2003.
Administativni sporazum za primjenu ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike 12.9.2002. 08/2003 1.11.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o međusobnoj administrativnoj pomoći u prevenciji, istrazi i suzbijanju carinskih prekršaja 21.5.2002. 11/2002 1.9.2005. 8/2005
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji na području obrane 19.5.2000. 8/2001 4.9.2003. 17/2003
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u operacijama traganja i spašavanja na Jadranskom moru 19.5.2000. 05/2001 18.3.2002. 07/02
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odjeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana 19.5.2000. 05/2001 16.5.2001. 10/01
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava nadzora pomorskom plovidbom na Jadranskom moru 19.5.2000. 04/2001
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o obaveznom sustavu javljanja brodova u Jadranskom moru (Jadranski promet) 19.5.2000.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odjeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana 19.5.2000. 05/2001
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova 6.5.2000. 06/2001 7.8.2001. 13/2001
Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 29.10.1999. 11/2003 3.11.2003. 18/2003
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza 29.10.1999. 10/2000 15.9.2009. 8/2009
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o zračnom prijevozu 8.7.1998. 02/99
Protokol o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 8.6.1998. 1.6.1998.
Protokol III sastanka Mješovitog hrvatsko-talijanskog odbora za gospodarsku suradnju 29.5.1998.
Protokol s prvog zasjedanja Mješovitog hrvatsko-talijanskog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju 30.9.1997.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza 27.6.1997. 13/97 3.11.1997. 19/97
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike 27.6.1997. 21/97 1.11.2003. 15/03
Sporazum o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 27.6.1997. 17/97 20.8.1998. 12/98
Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 27.6.1997. 21/97 1.6.1998. 7/98, 8/98
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o dvostranoj podršci Talijanske Republike Republici Hrvatskoj kao dijela talijanskog programa suradnje za središnju i istočnu Europu 27.6.1997. 27.6.1997. 31.12.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjima 5.11.1996. 15/97 8.7.1998. 10/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o poticanju i zaštiti ulaganja 5.11.1996. 04/97 12.6.1998. 10/98 12.6.2013.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike u borbi protiv ilegalne trgovine opojnim i psihotropnim tvarima te protiv organiziranog kriminala 28.5.1993. 13/93 4.5.1994.
Izjava sa sastanka Stalne mješovite komisije za provedbu Udinskog sporazuma 20.11.1992.
Sporazum Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o pomoći u zbrinjavanju 6.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj 24.6.1992.
Opća sukcesija bilateralnih ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike 25.5.1992. 22.1.1993.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Talijanske Republike 17.1.1992. 17.1.1992.
Memorandum o razumijevanju između Hrvatske, Italije i Slovenije o zaštiti talijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji 15.1.1992. 15.1.1992. 8.7.1998.
Protokol sporazuma za razvijanje suradnje između Republike Hrvatske, Republike Slovenije i regija i provincija sjeveroistoka Italije 4.12.1991.

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana