Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Austrije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja 20.8.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Pedagoške visoke škole Gradišće, Republika Austrija, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti 13.6.2019. 13.6.2019.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 24.7.2018. 1/2019 1.4.2019. 3/2019
Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016. - 2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja 11.10.2016. 11.10.2016.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva za javnu sigurnost o suradnji tijekom turističkih sezona i velikih događaja 13.5.2014. 13.5.2014.
Izjava o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije o suradnji tijekom FIS natjecanja u svjetskom skijaškom kupu u Kitzbühelu i Schladmingu i tijekom FIA Grand Prix natjecanja Formule 1 u Spielbergu 14.1.2014. 14.1.2014.
Protokol 6. sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije 5.11.2013. 5.11.2013.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva za javnu sigurnost o suradnji tijekom turističke sezone 2013. 16.5.2013. 16.5.2013.
Izjava o sporazumijevanju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije o suradnji tijekom zimske sezone 2013. 25.1.2013. 25.1.2013.
Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013. - 2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja 21.11.2012. 21.11.2012.
Protokol 10. sjednice Mješovite hrvatsko-austrijske komisije za gospodarsku suradnju 15.11.2012. 15.11.2012.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva za javnu sigurnost o suradnji tijekom turističke sezone 2012. godine 10.5.2012. 10.5.2012.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva za javnu sigurnost o suradnji tijekom zimske turističke sezone 2012. 10.1.2012. 10.1.2012.
Protokol 5. sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije 2.12.2011. 2.12.2011.
Memorandum između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva Republike Austrije o suradnji na području poljoprivrede 5.10.2011. 5.10.2011.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva za javnu sigurnost o suradnji tijekom turističke sezone 2011. 12.5.2011. 12.5.2011.
Okvirni sporazum o tehničkoj suradnji između Austrijske kontrole (Austrijsko društvo za civilno zrakoplovstvo sa ograničenom odgovornošću) i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 20.11.2010. 20.11.2010.
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva javne sigurnosti 19.5.2010. 19.5.2010.
Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2010.-2012. godinu sukladno čl. 13. Odjeljku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji na području kulture i obrazovanja 17.12.2009.
Protokol 4. sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije 20.10.2009.
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Ravnateljstva javne sigurnosti 14.5.2009. 14.5.2009.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o policijskoj suradnji 14.11.2007. 3/2008 1.10.2008. 7/2008
Zajednička deklaracija o suradnji na području sigurnosti u vezi s Europskim nogometnim prvenstvom 2008. između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i saveznog ministra unutarnjih poslova Republike Austrije 14.11.2007.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Direktorata za javnu sigurnost 18.5.2007. 18.5.2007.
Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2006.-2009. godinu sukladno čl. 13. odjeljku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja 11.10.2006.
Protokol 2. sjednice Mješovitog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije od 12. ožujka 2003. 16.12.2005. 16.12.2005. 31.12.2007.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Saveznog Ministarstva pravosuđa Republike Austrije 29.10.2004. 29.10.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja 5.10.2004. 5/2005 1.10.2005. 8/2005
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća 17.9.2004. 4/2006 1.8.2006. 7/2006
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima dopunjene Dodatnim Protokolom Europskoj konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i o olakšanju njene primjene 20.11.2003. 7/2008 1.6.2009. 4/2009
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske Savezne Vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji 12.3.2003. 10/2003 1.8.2003. 13/2003
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 21.9.2000. 03/2001 27.6.2001. 10/2001 i 5/2017 - ispravak
Protokol između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Austrije u području poljoprivrede i šumarstva 29.7.1998. 29.7.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o turističkoj suradnji 22.1.1998. 09/98 1.8.1998. 05/02
Protokol s prve sjednice Mješovite hrvatsko-austrijske komisije za gospodarsku suradnju 20.1.1998.
Program hrvatsko-austrijske mješovite komisije za kulturnu, znanstvenu i prosvjetnu suradnju između Republike Hrvatske i Republike Austrije u godinama 1997.-2000. 19.6.1997.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici 18.6.1997. 4/98 1.11.1998. 14/98
Sporazum o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici 18.6.1997. 1.11.1998.
Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju 11.4.1997. 05/98 1.10.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja 19.2.1997. 19/97 1.11.1999. 11/99
Dogovor o suradnji na području željezničkog prometa između ministra pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske i saveznog ministra za znanost, promet i umjetnost Republike Austrije 21.1.1997. 1.2.1997.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije 16.1.1997. 15/97 1.10.1998. 13/98
Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije 3.7.1996. 01/97
Dogovor između MUP-a Republike Hrvatske i Vlada Republike Austrije, MUP SR Njemačke, Vlade Slovenije i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije o dopuštanju proputovanja i prijelaza bosansko-hercegovačkih ratnih izbjeglica 29.5.1996. 1.7.1996.
Sporazum o reorganizaciji dugova između Vlade RH i Österreichische Kontrollbank AG 9.4.1996. 09/96 4.9.1996. 4/2006
Ugovor između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu stvari s Dodatnim protokolom 6.6.1995. 07/99 1.6.2002. 07/02
Protokol sa prvog zasjedanja hrvatsko-austrijske Mješovite komisije o graničnoprijelaznom prometu robe 7.4.1995.
Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Republike Austrije 16.2.1995. 03/95 1.8.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu 23.6.1994. 01/95 1.12.1998. 05/02
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije 23.6.1994. 09/95 1.10.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o linijskom prijevozu osoba autobusom u međunarodnom cestovnom prometu 23.6.1994. 11/94 3.11.1998. NN/MU 08/2002
Sporazum između ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske i saveznog ministra unutarnjih poslova Republike Austrije o suradnji u borbi protiv međunarodnog organiziranog kriminala, međunarodne nezakonite trgovine opojnim drogama i međunarodnog terorizma s Protokolom o provedbi 23.3.1994. 23.3.1994.
Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju 12.3.1993. 12/94 1.9.1994. 31.12.1996.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju 11.3.1993. 11/93 1.9.1994. 01/97 31.12.1996.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Austrije o bilateralnim gospodarskim odnosima 15.7.1992. 01/93 1.3.1993.
Protokol o suradnji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Republike Austrije 25.3.1992.
Protokol s prvog tripartitnog sastanka Austrija-Hrvatska-UNHCR o prognanicima 18.3.1992.
Zajedničko priopćenje o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Austrije 15.1.1992. 15.1.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o uzajamnoj zaštiti i poticanju ulaganja 25.10.1989. 12/90 1.11.1999.
Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 1.2.1982. 2/83
Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima 1.2.1982. 6/83
Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti 29.1.1979. 3/80
Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o administrativnoj suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju suzbijanja povreda carinskih propisa 15.3.1978. 14/79
Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o ekvivalenciji svjedočanstva o završenom ispitu za srednje škole. 27.3.1974. 6/77
Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o suradnji na području kulture, nauke i prosvjete 14.4.1972. 7/74 1.10.2005.
Sporazum između Jugoslavije i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka o izdržavanju 10.10.1961. 2/63
Sporazum između FNRJ i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovačkim stvarima 18.3.1960. 5/61
Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o suradnji na polju zaštite bilja 18.3.1960. 2/61
Veterinarska konvencija između FNRJ i Republike Austrije 15.6.1956. 3/59
Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o privremenom primjenjivanju nekih načela o obostranom prometu životinja i mesa 1.2.1955. 4/56
Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNRJ i Republike Austrije 16.12.1954. 8/55
Sporazum između FNRJ i Austrije o reguliranju plovidbe Dunavom 10.11.1954. 2/56

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana