Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Slovačke Republike

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za razdoblje 2019. – 2023. 19.11.2019. 19.11.2019.
Protokol s 4. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike 13.6.2019. 13.6.2019.
Dodatak Provedbenog protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 17.5.2019. 1.6.2019.
Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2018. - 2022. 19.1.2018. 18.2.2018. 31.12.2022.
Protokol s 3. sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike 16.10.2017. 16.10.2017.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 19.5.2015. 3.6.2015.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje 2014.-2017. 1.12.2014. 31.12.2014. 31.12.2017.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2014. 12.6.2014. 27.6.2014.
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o uzajamnoj potpori na području schengenske suradnje 4.3.2014. 19.3.2014.
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za godine 2013. – 2017. 28.1.2013. 28.1.2013. 31.12.2017.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2012. 4.6.2012. 19.6.2012.
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 2011. g. 18.4.2011. 3.5.2011.
Protokol s druge sjednice Konzultacijske komisije između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike 8.4.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji 17.11.2010. 17.11.2010. 6/2011 15.6.2011. 8/2011
Memorandum o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Predsjedništva policije Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 19.5.2010. 19.5.2010.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Slovačke Republike o suradnji u području diplomatskog usavršavanja 19.4.2010. 19.4.2010.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva školstva Slovačke Republike za razdoblje 2010-2013. 19.4.2010. 19.5.2010. 31.12.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 6.10.2009. 5/2010 1.10.2010. 6/2010
Memorandum o razumijevanju između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Predsjedništva policije Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o suradnji tijekom turističke sezone 14.5.2009. 14.5.2009.
Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 1.7.2008. 7/2008 18.11.2009. 8/2009 13.11.2020.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit 23.6.2008. 5/2009 13.10.2009. 8/2009
Provedbeni protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit 23.6.2008. 13.10.2009.
Program suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za razdoblje od 2007. do 2010. godine 10.7.2007.
Protokol sa 7. sjednice Mješovite međuvladine komisije za trgovinsko-gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 28.3.2006.
Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike 28.3.2006. 28.3.2006.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike 12.11.2004. 12.11.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama 19.5.2003. 2/2004 13.7.2004. 5/2004
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 4.3.2003. 11/2003 24.11.2003. 1/2004
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmirenju međusobnih potraživanja i obveza nastalih temeljem klirinškog sustava plaćanja 23.8.2002. 23.8.2002.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 6.11.2001. 1.1.2002. 06/2002 1.8.2002. 12/02 25.5.2004.
Program suradnje između Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske te Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete Slovačke Republike za akdemske godine 2000./2001., 2001./2002., 2002./2003. i 2003./2004. 26.9.2001. 26.9.2001. 30.9.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala 30.11.2000. 05/2001 15.6.2011.
Protokol s četvrte sjednice Mješovite međuvladine komisije za gospodarsku suradnju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 29.9.2000.
Protokol s treće sjednice Mješovite komisije za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike 7.9.1999.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o priznavanju istovrijednosti isprava o obrazovanju izdatih u Republici Hrvatskoj i Slovačkoj Republici 16.2.1999. 11/99 1.2.2000. 13/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka za međunarodni promet 7.9.1998. 15/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu 26.5.1998. 17/98 10.2.1999. 3/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o unutarnjoj plovidbi 26.5.1998. 05/2002 10.6.2002. 08/02
Protokol sa druge sjednice Mješovite komisije za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike 9.1.1998. 9.1.1998.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 29.1.1997. 20/97 1.5.1998. 01/99
Sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 29.1.1997. 05/98 1.5.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Slovačke Republike o sukcesiji dvostranih ugovora 29.1.1997. 11/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Slovačke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu 12.2.1996. 11/96 14.11.1996. 01/97
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike 12.2.1996. 05/96 9.9.1998. 13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 12.2.1996. 01/97 6.2.1997. 19/1997 13.11.2020.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji 12.2.1996. 12/97 22.10.1998. 13/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari 5.5.1995. 05/96 16.10.1997. 17/97
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Slovačke Republike 5.5.1995. 5.5.1995.
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i športskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike 5.5.1995. 08/97 25.8.1997. 17/97
Ugovor o uzajamnoj trgovini i plaćanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike 28.7.1994. 02/95 27.2.1995. 7/1999 27.2.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza 27.7.1994. 08/94 26.8.1994.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji na području biljne karantene i zaštite bilja 19.5.1994. 2/00 14.4.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o veterinarskoj suradnji 19.5.1994. 2/00 1.3.2000. 04/00 14.4.2005.
Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke o općoj suradnji 19.5.1994.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke o predaji i primanju građana vlastitih država 29.4.1994. 13/95 11.2.1996. 01/97 13.10.2009.
Protokol sa sastanka delegacije Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske i delegacije Ministarstva pomorstva prometa i veza i javnih radova Slovačke Republike u svezi slobodnog odvijanja međunarodnog cestovnog prometa 10.12.1993.
Deklaracija o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Slovačke Republike 28.10.1993. 28.10.1993. 15.6.2011.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Slovačke Republike 1.1.1993. 1.1.1993.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o uzajamnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju i dokumenata o znanstvenim stupnjevima i titulama koji se izdaju u SFRJ i ČSSR 12.9.1989. 9/90.
Ugovor između SFRJ i ČSSR o međunarodnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora 23.5.1989. 6/1990
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. 19.5.1983.
Konzularna konvencija između SFRJ i ČSSR 10.12.1981. 6/1984
Ugovor između SFRJ i ČSSR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine 2.11.1981. 12/1982
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. 22.12.1979. 5/1981
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o dugoročnoj suradnji u korištenju Čehoslovačkog tranzitnog plinovoda za transport zemnog plina preko teritorije ČSSR i SFRJ 28.10.1977. 10/1979
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. 20.10.1977.
Sporazum o suradnji u suzbijanju kršenja carinskih i deviznih propisa 12.11.1976.
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. 11.3.1976. 1/1978
Sporazum o dugoročnoj suradnji na eksploataciji "Jugoslavenskog naftovoda" za transpor nafte u Čehoslovačku 6.12.1974. 50/1975
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. 13.12.1968. 25/1970
Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.) 13.12.1968. 25/1970
Sporazum o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima između SFRJ i ČSSR 17.5.1967. 13/1967
Sporazum između Saveznog zavoda za socijalno osiguranje u Beogradu i Državnog ureda za socijalno osiguranje u Pragu o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju iz 1957. 19.3.1966.
Sporazum o suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe 16.2.1966. 4/1968
Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964. 23.11.1965.
Sporazum o suradnji u oblasti zaštite bilja između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR 16.6.1965. 2/1966
Platni sporazum između SFRJ i ČSSR 9.5.1964. 15/1964
Sporazum između SFRJ i ČSSR o industrijsko-tehničkoj suradnji 14.3.1964. 14/64
Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i ČSSR 20.1.1964. 13/1964
Sporazum o suradnji u oblasti zdravstvene zaštite između SFRJ i ČSSR 5.11.1963. 6/1964
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike o suradnji na polju veterinarstva 21.6.1957. 7/1958
Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike 22.5.1957. 1/1958
Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike 22.5.1957.
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike 22.5.1957. 1/1958 1.5.1998.
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike o suradnji na području kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete 29.1.1957. 1/58
Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade Republike Čehoslovačke o znanstveno-tehničkoj suradnji 3.7.1956. 7/57
Sporazum o naučnotehničkoj suradnji između Vlade FNRJ i Vlade Republike Čehoslovačke 3.7.1956. 7/1957
Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike 11.2.1956. 14/1956
Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike 14.11.1928. 268-cvs/1929

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana