Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Ruske Federacije

naziv ugovora/akta datum sklapanja privremena primjena objava u NN-MU stupanje na snagu objava stupanja na snagu prestanak
Plan konzultacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije za godine 2021. – 2022. 16.12.2020. 16.12.2020.
Program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2020. - 2022. 16.12.2020. 16.12.2020. 31.12.2022.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj 25.6.2020. 5/2020 27.10.2020. 7/2020
Program suradnje između Generalnog tužiteljstva RF i Državnog odvjetništva RH za razdoblje 2020-2022 4.6.2020. 4.6.2020.
Protokol devete sjednice Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno- tehničku suradnju 26.11.2019. 26.11.2019.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije 17.6.2019. 8/2019 14.12.2019. 10/2019
Sporazum o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije 16.5.2019. 16.5.2019.
Protokol VIII. zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju 30.11.2018. 30.11.2018.
Provedbeni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine 18.10.2017. 5/2018 6.10.2018. 7/2018
Program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. - 2019. 18.10.2017. 18.10.2017. 31.12.2019.
Protokol o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za razdoblje od 2018. do 2020. godine 18.10.2017. 18.10.2017. 31.12.2020.
Plan konzultacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije za 2018. i 2019. godinu 18.10.2017.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji na tržištima trećih zemalja 18.10.2017. 18.10.2017.
Program suradnje između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije 2018.-2019. godina 18.10.2017. 18.10.2017. 31.12.2019.
Protokol zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju 3.10.2017. 3.10.2017.
Program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2014.- 2016. 12.7.2014. 12.7.2014. 31.12.2016.
Protokol o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za razdoblje od 2013. do 2015. godine 27.6.2013. 27.6.2013.
Memorandum o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije 12.1.2012. 12.1.2012.
Sporazum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Ruske Federacije o suradnji u području obrazovanja i znanosti 27.5.2011. 27.5.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica 17.9.2010. 5/2011 19.5.2011. 8/2011
Protokol VI. zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju 17.9.2010.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije 2.3.2010. 11/2011 31.3.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji 2.3.2010. 5/2013 1.2.2014. 13/2013
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske 2.3.2010. 2.3.2010. 5/2010 1.10.2010. 6/2010
Program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2009.-2011. 22.7.2009. 22.7.2009. 31.12.2011.
Sporazum između Ureda za sprječavanje pranja novca (Republika Hrvatska) i Federalne službe za financijski nadzor (Ruska Federacija) o suradnji u području suzbijanja legalizacije (pranja) imovine stečene kaznenim djelom 27.5.2009. 27.5.2009.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima 18.2.2009. 1/2010 27.6.2010. 4/2010 26.9.2013.
Protokol V. zasjedanja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno tehničku suradnju 18.2.2009.
Protokol između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Ruske Federacije, Ministarstva gospodarskog razvitka i trgovine Ruske Federacije o utvrđivanju popisa roba i usluga koje će se isporučiti na račun podmirivanja duga Ruske Federacije prema Republici Hrvatskoj 29.12.2006. 29.12.2006.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 24.7.2006. 24.7.2006. 7/2007 20.8.2007. 9/2007
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 17.9.2003. 17.9.2003. 5/2005 20.1.2006. 3/2006
Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije o gospodarskoj i znanstveno-tehnološkoj suradnji na području poljoprivrede i prehrambene industrije 3.6.2003. 3.6.2003.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području turizma 1.10.2002. 4/2004 4.11.2004. 11/2004
Memorandum između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Ruske Federacije 7.12.1999.
Memorandum o namjerama između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području zaštite od prirodnih i tehnoloških katastrofa 18.12.1998.
Memorandum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o liberalizaciji trgovine između Republike Hrvatske i Ruske Federacije 18.12.1998.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj suradnji 18.12.1998. 02/2002 21.1.2003. 13/2013
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području kulture 18.12.1998. 04/99 12.5.1999. 08/99
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji i uzajamnoj pomoći u borbi protiv nezakonitih financijskih radnji, uključujući financijske radnje povezane s legalizacijom (pranjem) prihoda stečenih nezakonitim putem 18.12.1998. 06/99 31.5.1999. 04/2006
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu s Protokolom 18.12.1998. 07/99 18.8.1999. 12/02
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije 18.12.1998. 14/2000 4.12.2000. NN/MU 2/2006
Deklaracija o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Ruske Federacije 18.12.1998.
Sporazum o suradnji na području arhiva između Ruske savezne arhivske službe i Hrvatskog državnog arhiva 10.9.1998. 10.9.1998.
Sporazum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije 20.3.1998. 20.3.1998.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o nastavku važenja bilateralnih ugovora 12.1.1998. 04/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 20.5.1996. 13/96
Protokol sa prvog zasjedanja hrvatsko-ruske Međuvladine komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju 15.2.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 2.10.1995. 11/96 19.4.1997. 17/97
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije 18.7.1995. 18.7.1995.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovinsko-gospodarskim odnosima u 1994. 6.7.1994. 31.12.1994.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o smještaju diplomatskih predstavništava 23.11.1993. 23.11.1993. 27.10.2020.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom osnivanju trgovinskih predstavništava 23.2.1993.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Međuvladine hrvatsko-ruske Komisije za trgovinsko-gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju 23.2.1993. 23.2.1993. 07/93 1.2.2014.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o isporuci prirodnog plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku 10.11.1992. 10.11.1992. 09/93 31.12.2010.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji 6.8.1992. 01/92 24.6.1993. 14/2000 1.2.2014.
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u godini 1992 6.8.1992. 01/92 6.8.1992. 31.12.1992.
Protokol o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Ruske Federacije 25.5.1992. 25.5.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/98)

naziv ugovora/akta datum sklapanja objava u službenom listu države prednice prestanak
Protokol o Platnom sporazumu od 01.11.1990. između SFRJ i SSSR 5.7.1991. 20.1.2006.
Protokol o Platnom sporazumu od 01.11.1990. između SFRJ i SSSR 1.11.1990. 7/1991 20.1.2006.
Platni sporazum između SFRJ i SSSR 1.11.1990. 7/1991 20.1.2006.
Sporazum o zračnom prometu između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR 7.7.1990. 4.12.2000.
Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnim putovanjima građana 31.10.1989. 31.3.2013.
Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom priznavanju dokumenata o obrazovanju i naučnim stupnjevima 15.3.1988. 10/1989
Konzularna konvencija između SFRJ i SSSR 20.6.1987. 7/1989
Protokol uz Sporazum između vlade SFRJ i vlade SSSR o međunarodnom cestovnom prometu od 18.6.1970 10.10.1985. 7/1971
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SSSR o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 14.9.1977. 6/1979 27.6.2010.
Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o suradnji na području zaštite bilja i biljne karantene 28.4.1975. 51/1-1976 23.11.2013.
Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o suradnji na području veterinarstva 28.4.1975. 53/1976 23.11.2013.
Sporazum o kulturnoj, naučnoj i prosvjetnoj suradnji između SFRJ i SSSR 24.5.1974. 9/1976
Sporazum između vlada SFRJ i SSSR o suradnji u oblasti turizma 1.11.1972. 51/1974
Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu i Protokol 18.6.1970. 7/1971 18.8.1999.
Sporazum o daljnoj suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe 10.1.1963. 13/1963
Ugovor između FNRJ i SSSR o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima 24.2.1962. 5/1963
Ugovor između Vlade FNRJ i Vlade SSSR o izgradnji zgrade ambasada u Moskvi i Beogradu i o zajedničkom ustupanju zemljišnih parcela za izgradnju tih zgrada 20.3.1958. 12/1958
Sporazum o besplatnom pružanju zdravstvene zaštite diplomatskim i ostalim službenicima ambasade FNRJ u Moskvi i Ambasade SSSR u Beogradu 25.2.1957. 10/1958
Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji 19.12.1955. 12/1956

 

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana