JAVNI POZIV ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (restoran)

 

OBAVIJEST

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JAVNOG POZIVA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI MVEP-a

 

Odlukom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Klasa: 011-01/19-01/3, Urbroj: 521-GT-01-01-19-2 od 21. studenoga 2019., raspisan je javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi MVEP-a. Dana 26. veljače 2020. natječaj za zakup poslovnog prostora objavljen je u Jutarnjem listu, Večernjem listu i na web stranicama www.mvep.hr i www.hgk.hr.

U provedenom natječajnom postupku, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Terra Zisseria d.o.o., Zagreb, OIB 35xxx1, s ukupnim brojem bodova „80” i najvišom ponuđenom mjesečnom zakupninom 4.002,00 kn (bez PDV-a).

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Klasa: 011-01/19-01/3; Urbroj: 521-GT-03-02-20-6, 17. travnja 2020.

 

Napomene:

Ako ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne uplati razliku beskamatnog pologa/dostavi sredstva osiguranja, odnosno ako ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku određenom općim uvjetima javnog poziva, odnosno, roku naznačenom u pozivu na sklapanje ugovora o zakupu, smatra se da je odustao od ponude te se sklapanje ugovora o zakupu nudi prvom sljedećem ponuditelju.

Obavijest o eventualnom poništenju javnog poziva objavljuje se na stranici www.mvep.hr.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana