UPRAVA ZA EUROPSKO I MEĐUNARODNO PRAVO


SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO
Borna Domitrović, načelnik Sektora
Kontakt: 4896 364
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRAVNU STEČEVINU EU
Davorka Borić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 410
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr

SLUŽBA ZA POVREDE PRAVA EU
Boris Čorak, voditelj Službe
Kontakt:4569 915
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr

SLUŽBA ZA SUD EU
Maja Gregurić, voditeljica Službe
Kontakt: 4896 363
E-mail: sudeu@mvep.hr

SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO
Anamarija Valković, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 859
E-mail: smp@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
E-mail: medjunarodno.pravo.EU@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE UGOVORE
Snježana Novak Markota, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 753
E-mail: medjunarodni.ugovori@mvep.hr

SEKTOR ZA EU DOKUMENTACIJU
Marija Kaluđer, načelnica Sektora
Kontakt: 4599 310
E-mail: eu.dokumentacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA HRVATSKU INAČICU AKATA PRAVNE STEČEVINE
Tatjana Pantić Mikulić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 336
E-mail: eu.dokumentacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA JEZIČNO-PRAVNA PITANJA I PREVOĐENJE
Višnja Barbir, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 289
E-mail: eu.dokumentacija@mvep.hr

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana