Strategija Europske unije za dunavsku regiju

Slikovni rezultat za danube strategy

Dunavskom strategijom pokrenutom 2011. godine obuhvaćeno je 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bavarska), Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldova, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ukupna populacija regije je preko 110 milijuna stanovnika (1/5 stanovnika EU).

Dunavska strategija predstavlja brojne mogućnosti integracije i rasta za zemlje različite gospodarske snage okupljene oko Dunava kao rijeke sa najizraženijim međunarodnim karakterom u svijetu, značajnim internacionalnim hidrobiološkim bazenom, te ekološkim koridorom. Geopolitički položaj Dunavske strategije omogućava uz povezivanje samih država članica i otvaranje prema susjedima EU.

Temelji se na dva dokumenta: 1. Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o Strategiji EU za dunavsku regiju; 2. pripadajući Akcijski plan.

Područja suradnje Strategije EU za dunavsku regiju

Kroz razdoblje širokih javnih konzultacija Europske komisije s dionicima Dunavske strategije od jeseni 2009. do lipnja 2010. godine utvrđena su četiri glavna cilja, odnosno stupa suradnje u okviru Strategije:

 • Povezivanje dunavske regije
 • Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji
 • Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost

Rad se odvija kroz jedanaest prioritetnih područja (Priority Areas):

 • Jačanje mobilnosti i inter-modalnosti prometa
 • Poticanje razvoja održivih izvora energije;
 • Jačanje kulturne suradnje, turizma i kontakata među ljudima;
 • Očuvanje kvalitete voda;
 • Upravljanje rizicima za okoliš;
 • Očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla;
 • Razvoj društva znanja kroz istraživačku djelatnost, obrazovanje i informacijske tehnologije;
 • Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj privrednih klastera;
 • Ulaganje u ljude i vještine;
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje;
 • Zajedničko razmatranje sigurnosnih pitanja i suzbijanje organiziranog kriminala.

 

Svako prioritetno područje koordiniraju po dvije države sudionice Dunavske strategije.
Republika Hrvatska je su-koordinator u slijedećim prioritetnim područjima (PP):

- PP 6) Očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla (nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode) s njemačkom saveznom pokrajinom Bavarskom

- PP 8) Jačanje konkurentnosti poduzetništva i razvoj privrednih klastera (nadležnost Ministarstva poduzetništva i obrta), zajedno s njemačkom saveznom pokrajinom Baden-Württemberg.

U ostalih devet prioritetnih područja Republika Hrvatska također ima predstavnike imenovane od strane resornih ministarstava, koji zajedno s predstavnicima drugih zemalja sudionica ravnopravno sudjeluju u odlučivanju o pitanjima vezanim uz određeno područje Strategije.

Prioriteti Republike Hrvatske u okviru Strategije EU za dunavsku regiju

Glavni razvojni prioriteti hrvatske dunavske regije su:

Transportne poveznice kroz razvoj plovidbe i inter-modalni transport, upravljanje vodama i povezivanje dunavske regije s jadranskom obalom

Gospodarski razvoj kroz povezivanje energetskih izvora, diversifikaciju izvora, snažno i razvijeno poduzetništvo, konkurentnost, modernizaciju poljoprivrede i razvoj posebnih oblika turizma

Zaštita okoliša kroz prevenciju od prirodnih i drugih katastrofa, očuvanje i poticaj bio-raznolikosti, te održivi razvoj

Razvoj civilnog društva kroz kulturu, znanost i obrazovanje, uključivanje civilnih inicijativa, veću stopu zapošljavanja, brigu o mladima i znanstvenicima te ljudskim potencijalima općenito.

Provedba Strategije i Akcijskog plana – projektna suradnja

Provedbu aktivnosti određenih Akcijskim planom osiguravaju Koordinatori prioritetnih područja. To podrazumijeva organizaciju redovitih sastanaka na razini Upravljačkih skupina (Steering Groups) za pojedina prioritetna područja. Upravljačku skupinu čine predstavnici relevantnih resora svih država Dunavske strategije za određeno područje. U Upravljačkoj skupini svakog prioritetnog područja sudjeluje i po jedan predstavnik Republike Hrvatske. Zadatak koordinatora prioritetnih područja je omogućavanje umrežavanja voditelja projekata s partnerima u dunavskoj regiji, kao i asistencija pri pronalaženju odgovarajućeg instrumenta financiranja.
Na nacionalnoj i regionalnoj razini, provedbu Strategije osiguravaju Nacionalni koordinatori. Nacionalni koordinatori RH su Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Instrumenti financiranja projekata Dunavske strategije mogu biti nacionalna, regionalna i lokalna sredstva, EU fondovi, sredstva EIB i EBRD te drugih međunarodnih financijskih institucija, donatora i financiranja iz privatnih izvora.
Transnacionalni program europske teritorijalne suradnje Dunav 2014-2020 (TN DUNAV) također predstavlja značajan izvor mogućeg financiranja projekata u okviru EUSDR.

Predsjedanje Strategijom EU za dunavsku regiju

Predsjedanje se odvija po jednogodišnjem rotirajućem principu. Od početka djelovanja do sada Dunavskom strategijom su predsjedale: Rumunjska, Bavarska, Austrija, Baden-Württemberg, Slovačka, Mađarska i Bugarska.

Bugarsko predsjedanje je završilo 7. godišnjim forumom Strategije EU za dunavsku regiju koji je održan u Sofiji 18. i 19. listopada 2018. Glavna tema Foruma bila je turizam. Predsjedanje je preuzela Rumunjska.

Republika Hrvatska će preuzeti predsjedanje Strategijom EU za dunavsku regiju u listopadu 2019. godine.

 

Kontakti:

Željka Barić
Voditeljica Službe za europske makroregije i EU fondove
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4597-413
e-pošta: zeljka.baric@mvep.hr

dr.sc. Nedjeljko Špilek
Služba za europske makroregije i EU fondove
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4598-071
e-pošta: nedjeljko.spilek@mvep.hr

Lovorka Šimičević
Služba za europske makroregije i EU fondove
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
Tel: 01/4569-964
e-pošta: lovorka.simicevic@mvep.hr

 

Korisne poveznice:
Službena stranica Strategije EU za dunavsku regiju:
https://www.danube-region.eu/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/DanubeRegionStrategy
Komunikacija Europske komisije o Strategiji EU za dunavsku regiju:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:EN:HTML
Akcijski plan Strategije EU za dunavsku regiju:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube.pdf
Transnacionalni program europske teritorijalne suradnje Dunav 2014-2020 (TN DUNAV): https://www.interreg-danube.eu/
Europski strukturni i investicijski fondovi: https://www.strukturnifondovi.hr/transnacionalna-suradnja

Uspješnice Strategije EU za dunavsku regiju: https://www.danube-region.eu/communication/success-stories


Audio-video materijal:

Napomena: audio-video materijal vlasništvo je Europske komisije

 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana