Ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane u državama članicama Europske unije

Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koja je donesena 26. lipnja 2013. godine na 99. sjednici Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je prema načelu uzajamnosti uvela mjere ograničenja za sve države koje su hrvatskim državljanima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja. Navedena Uredba ostaje i dalje na snazi za sve one države članice Europske unije koje od 1.7.2015. godine i dalje primjenjuju istovrsne nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji.

Države članice koje od 1. srpnja 2015. do 1. srpnja 2018. produžavaju ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane:

  • Austrija
  • Nizozemska
  • Slovenija
  • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

    (Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske ukinut će ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske državljane 1. srpnja 2018. godine. Hrvatski državljani će od 1. srpnja 2018. godine u Ujedinjenoj Kraljevini biti izjednačeni u pravima pristupa tržištu rada sa svim ostalim građanima Europske unije. Sukladno članku 2. Uredbe o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (Narodne novine 79/2013) s danom 1. srpnja Republika Hrvatska recipročno će ukinuti i ograničenja prema državljanima Ujedinjene Kraljevine.)

U svim ostalim državama članicama Europske Unije ne postoji ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane.

 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana