Ciljevi i svrha razvojne suradnje

Kako mjeriti razvoj?

Postoje ljudske potrebe koje se ne kupuju/prodaju na tržištu i stoga je tržišne podatke potrebno nadopuniti informacijama o količini svježeg zraka, stupnju nasilja, društvenog mira i sl. (Commodites and Capabilities, Amartya Sen, 1987.)

Kao indikatori razvoja mjere se ispunjenje „osnovnih potreba“, „kvaliteta života“, „razina življenja“ i sl. Posebna pozornost posvećuje se dugovječnosti i pismenosti.

Koji je cilj razvojne suradnje?

Povećanje izobilja, koristi ili dobrobiti? Unaprjeđenje dobrobiti ljudi, razvoj njihovih sposobnosti i ostvarenje punog potencijala. Dobrobit neke osobe možemo promatrati u procjeni oblika „bivstvovanja“ kojeg osoba uspijeva imati. Pri tome nije dovoljno samo razmotriti što ta osoba uspijeva učiniti, već što je mogla učiniti. Tako treba uzeti u razmatranje mogućnosti iz kojih je osoba imala priliku birati.

Koja je svrha i koji su ciljevi politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći? (Odgovor na pitanje ZAŠTO?)

Politika razvojne suradnje jedan je od ključnih elemenata vanjske politike kojoj je osnovna svrha suzbijanje  siromaštva.

U užem smislu, humanitarna pomoć podrazumijeva žurno i kratkotrajno djelovanje s ciljem spašavanja života stanovništvu u krizama i katastrofama. Solidarni s onima najranjivijima, primarno ženama i djecom, humanitarnu pomoć upućujemo kao odgovor na izvanredne situacije uzrokovane ljudskim ili prirodnim djelovanjem; ulažemo u izgradnju otpornosti i prevenciju kako bi se posljedice i troškovi krize umanjili (jedna novčana jedinica uložena u prevenciju, smanjuje 7 novčanih jedinica ulaganja nakon izbijanja krize); te pružamo pomoć u oporavku nakon završetka krize kako bi se stvorili dobri temelji za razvoj (koncept povezivanja humanitarne pomoći s razvojnom suradnjom).

Cilj razvojne suradnje je dugoročna i održiva perspektiva razvoja društva kroz višegodišnje projekte. Istinski održiv projekt jest onaj koji se može nastaviti razvijati bez vremenskog ograničenja, bez daljnjeg međunarodnog uplitanja ili potpore, bilo na financijski ili drugi način.

Jedan od osnovnih ciljeva razvojne suradnje jest, zapravo, potaknuti i podržati stanovništvo u samostalnom razvoju. Točnije, želimo pridonijeti transformaciji siromašnih iz položaja ovisnosti u građane koji su svjesni svojih prava i obveza i koji su sposobni pridonijeti unaprjeđenju vlastite dobrobiti odnosno kvalitete vlastitih života.

Osim toga, razvojna politika sve se više deinstitucionalizira i u njoj u sve većoj mjeri interes pronalaze ostali dionici društva, kao što su civilno društvo, privatni sektor, akademska zajednica i ostali.

Upravo zato, naročito danas, razvojna suradnja nije samo promicanje zajedničkih vrijednosti, načela i globalnih ciljeva. Ona je ulaganje u budućnost, koja može donijeti zajedničku dobrobit, kako za primatelja, tako i za davatelja.

Primjerice, ciljanim razvojnim i humanitarnim projektima sprječava se globalna nesigurnost i pandemije, rješavaju temeljna pitanja nekontrolirane migracije i međunarodnog terorizma te se općenito ojačava međunarodni položaj i olakšava daljnja suradnja u ostalim, primjerice gospodarskim sektorima, kao što su trgovina, ulaganja i slično.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana