RACVIAC - Centar za sigurnosnu suradnju

RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju je međunarodna, nezavisna, neprofitna i akademska organizacija u vlasništvu zemalja Jugoistočne Europe osnovana sa ciljem promicanja dijaloga i suradnje u području sigurnosti. RACVIAC predstavlja snažan instrument za jačanje stabilnosti i sigurnosti država regije a ujedno i moguću platformu za prenošenje znanja i iskustava u druga područja. Posebnost RACVIAC-a jest što je u vlasništvu zemalja JI Europe gdje same članice raspravljaju o sigurnosnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Inicijativu za osnivanje RACVIAC-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pokrenula je 1999. SR Njemačka. Sporazum o osnivanju RACVIAC-a sklopljen je 8. ožujka 2001. godine između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke u okviru Pakta o stabilnosti. RACVIAC je počeo djelovati kao multinacionalno regionalno središte za pomoć u provedbi sporazuma o nadzoru naoružanja u zemljama Jugoistočne Europe.

Uzimajući u obzir neprestani razvoj i promjene u sigurnosnom okruženju u području jugoistočne Europe, gašenje Pakta o stabilnosti, te jačanje „regionalnog vlasništva“, zainteresirane države Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP-a) pristupile su reorganizaciji i preustroju RACVIAC-a.

Ugovor o RACVIAC- Centru za sigurnosnu suradnju potpisan je 14. travnja 2010 g.  od strane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Helenske Republike, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Srbije, Republike Turske i Rumunjske. Ugovor je stupio na snagu 1. prosinca 2011. g.
Prema Ugovoru članice RACVIAC-a imaju obvezu sekundiranja osoblja, plaćanja članarine i jedine su nadležne za donošenje odluka. Pridružene članice najčešće sudjeluju u financiranju pojedinih projekata i programa.

Republika Hrvatska ima veliki interes za punom i aktivnom podrškom RACVIAC-u, s obzirom da je sjedište ove međunarodne organizacije u Zagrebu, u Rakitju, a istovremeno područje djelovanja RACVIAC-a – stabilnost i sigurnost u Jugoistočnoj Europi, jedan je od vanjskopolitičkih prioriteta.
Republika Hrvatska također vidi suradnju zemalja članica u okviru RACVIAC-a  kao dodanu vrijednost uspješnom ostvarivanju reformi i razvitka zemalja članica ka ispunjavanju visokih kriterija za članstvo u euro-atlantskim integracijama.

Od listopada 2015. godine direktor RACVIAC-a je veleposlanik Haydar Berk (Turska).
Glavno težište djelovanja RACVIAC-a su reforma sigurnosnog sektora, međunarodna suradnja glede bržeg integriranja zemalja Jugoistočne Europe u euroatlantske integracije te sigurnosna suradnja u području kontrole naoružanja.

Zemlje članice: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Turska i Rumunjska.
Pridružene članice: Austrija, Republika Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Nizozemska, Norveška, Rusija, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Promatrači: Kanada, Moldavija, Poljska, Slovačka, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države,

Link: http://www.racviac.org/

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana