Izmjene carinskih propisa koji uređuju institute oslobođenja od plaćanja carine

Dana 01.siječnja 2007.g., stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona (N.N:broj 138/06.), a 12.siječnja 2007.g., i Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (N.N.broj 5/07.).

Najvažnije izmjene carinskih propisa odnose se na uvjete za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine pri preseljenju fizičkih osoba iz drugih zemalja u Republiku Hrvatsku, (sukladno članku 187.stavak 1. točke 11. i 12. Carinskog zakona) i to:

a) skraćeno je potrebno razdoblje prethodnog boravka u inozemstvu sa tri na jednu godinu,

b) skraćeno je razdoblje prethodnog posjeda i korištenja predmeta kućanstva sa 12 na 6 mjeseci

c) dozvoljeno je višekratno korištenje oslobođenja od plaćanje carine (za razliku od dosadašnjeg jednokratnog)

d) omogućeno je produljenje jednogodišnjeg roka za obavljanje samoga uvoza (ukoliko za to postoje objektivni razlozi)

Dakle, sukladno navedenim propisima, kako bi povratnik mogao u odgovarajućem carinskom postupku ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine, diplomatska misija/konzularni ured, ovlašteni su na njegov zahtjev, izdati potvrdu kojim se potvrđuje da je ta osoba prije preseljenja u Republiku Hrvatsku boravila u inozemstvu najmanje 12 mjeseci.

Pored zahtjeva i navedene potvrde diplomatske misije/konzularnog ureda, korisnik povlastice treba, carinarnici nadležnoj prema mjestu njegovog boravka u Republici Hrvatskoj, priložiti i slijedeće isprave:

  • ispravu o boravku u Republici Hrvatskoj
  • pisanu izjavu o danu njegovog preseljenja u Republiku Hrvatsku
  • popis predmeta kućanstva koji se preseljavaju, s navođenjem dokaza o njihovom posjedovanju i uporabi u inozemstvu najmanje 6 mjeseci prije njegova preseljenja

Potrebno je posebno istaknuti, kako su sada i osobni automobili, koji također predstavljaju predmete kućanstva, uz ispunjenje propisanih uvjeta (godina dana prethodnog boravka i šestomjesečnog prethodnog vlasništva), oslobođeni od plaćanja carine, neovisno o zemlji prethodnog boravka korisnika oslobođenja, dakle neovisno o zemlji uvoza i podrijetlu vozila (ranije se oslobođenje odnosilo samo na PDV, dok je visina carinske stope ovisila o podrijetlu vozila).

Također je potrebno naglasiti, kako više ne postoji institut uvoza tzv. zamjenskih predmeta kućanstva, tj. naknadnoga uvoza električnih aparata i uređaja ili osobnih automobila kada se radilo o prekooceanskim doseljenicima, već i oni mogu ostvarivati opisana carinska oslobođenja isključivo kod neposrednog preseljenja predmeta kućanstva iz zemlje prethodnog boravka.

Zaključno, osobni automobili uz ispunjenje uvjeta iz članka 187 stavak 1. točka 11.( godina dana prethodnog boravka i šestomjesečno prethodno vlasništvo ) oslobađaju se od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, dok se i dalje na sve osobne automobile obračunava posebni porez tzv. trošarina, koja se obračunava sukladno odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove (N.N.broj 136/02).

Uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 187. stavak 1. točka 11., odnosni osobni automobili su oslobođeni su i od provedbe homologacije.

Kod uvoza opreme odnosno predmeta gospodarskog inventara, članak 19. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, pooštrava uvjete za njihov uvoz, pa se sada više ne može uvoziti nova oprema već samo rabljena i to uz uvjet da je korisnik u inozemstvu obavljao samostalnu gospodarsku djelatnost (putem samostalne poduzetničke djelatnosti ili tvrtke), koju će nakon doseljenja nastaviti obavljati u Republici Hrvatskoj, te da uvozi predmete gospodarskog inventara koje je prije preseljenja rabio u okviru spomenute gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka najmanje 12 mjeseci.

Stupanjem na snagu (1. siječnja 2011.g.) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj:87/09) i kod ove (gospodarske) olakšice korisnik je oslobođen od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost pretočene su u novi Naputak Carinske uprave Ministarstva financija broj 7/2011 od 05. rujna 2011.g., koji možete u cijelosti pročitati  na stranicama Ministarstva financija : www.carina.hr  U prilozima Naputka Carinske uprave nalazi se i obrazac potvrde o neprekinutom boravku u inozemstvu koju na zahtjev stranke izdaje DM/KU.

Kod uvoza donacijskih pošiljaka (članak 25.Uredbe) značajna novina je ta, što se oslobođenje više ne može odnositi na alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, te motorna vozila, osim vozila prve pomoći. Sukladno pak novim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, donacijske pošiljke (uz određene iznimke), više nisu oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Zaključno napominjemo da rješenje o oslobođenju od plaćanja carine sukladno odredbama gore navedene Uredbe, po zahtjevu korisnika oslobođenja, donosi nadležna carinarnica.


Odjel za međunarodnopravnu pomoć

 

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana