ODABRANI RADOVI U UŽEM KRUGU NATJEČAJA ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA FESTIVALA HRVATSKE U FRANCUSKOJ

Ocjenjivači sud u sastavu Alemka Lisinski, Nataša Petrinjak i Nevena Tudor Perković sastao se 14.10.2014. u 15 sati kako bi ocijenio pristigle natječajne radove i odabrao radove koji ulaze u uži izbor za nagradu i realizaciju projekta vizualnog identiteta manifestacije „Rendez-vous“ Festival Francuske u Hrvatskoj.

Na otvoreni natječaj pristiglo je  30 radova 22 autora.

Temeljem provedenog otvorenog Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Festivala Francuske u Hrvatskoj, a na prijedlog selekcijske komisije, Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao naručitelji usvojili su odluku o odabiru 3 natječajna rada koji ulaze u uži izbor:

- Ira Payer, Superstudio 29, Rencontre
- IBS Promocija, Francuska kultura u Hrvatskoj
- Zoran Đukić, Mjesto susreta

Konačni odabir pobjedničkog rada donijet će hrvatsko-francuski Ocjenjivački sud, na temelju preporuka hrvatske i francuske strane, a nakon uvida u rezultate predslekecijskog postupka obje strane.

Članovi selekcijske komisije

1. Alemka Lisinski
2. Nataša Petrinjak
3. Nevena Tudor Perković


U Zagrebu, 17.10.2014.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana