Otvorena javna rasprava o Nacrtu Prijedloga Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama


Za propis u nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova, iz Godišnjeg planu normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu, provodimo internetsko javno savjetovanje temeljem čega se zainteresirana javnost može aktivno uključivati u procese odlučivanja i izražavanja stavova, primjedbi i prijedloga. S tim u vezi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provodi internetsko javno savjetovanje temeljem kojega se zainteresirana javnost može aktivno uključivati u procese odlučivanja i izražavanja stavova, primjedbi i prijedloga.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova otvara javnu raspravu o Nacrtu Prijedloga Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

Prvo predstavljanje i internetsko savjetovanje o Nacrtu iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama održano 13. lipnja 2014. godine, u trajanju od 30 dana. Također, 30. lipnja 2014. godine održan je i Okrugli stol s predstavnicama zainteresirane javnosti kad se razgovaralo o Nacrtu Iskaz o procjeni učinaka propisa za prijedlog zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

Internetsko savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama započinje 10. rujna i traje do 25. rujna 2014. godine. Ovim Zakonom o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama se uređuje sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, raspored odabranih osoba u navedene misije i operacije, postupak njihovog odabira, njihova prava i obaveze te vođenje evidencije civilnih stručnjaka. Predloženim Zakonom ujednačavaju se pojmovi i temeljni kriteriji, procedure te prava i obaveze za sve osobe koje sudjeluju u međunarodnoj misiji ili operaciji. Predmetni Zakon se donosi u cilju sveobuhvatnog reguliranja sudjelovanja civilnih stručnjaka iz Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama. Također, definira se uloga Vlade Republike Hrvatske te nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela te javnih službi u odlučivanju o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama.

Pored navedenog, cilj Zakona je uspostaviti sustav registara civilnih stručnjaka koji su osposobljeni i voljni sudjelovati u međunarodnim misijama i operacijama, kako bi se olakšao i ubrzao postupak njihovog odabira kada se za to ukaže potreba.

Pomoćnica ministrice dr. sc. Vesna Batistić Kos održat će Okrugli stol o Nacrtu Prijedloga Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama 12. rujna 2014. godine (petak) s početkom u 14 sati u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Velika multimedijalna dvorana.

Predstavnicima zainteresirane javnosti i organizacijama civilnog društva internetsko savjetovanje, kao i sudjelovanju na Okruglom stolu, predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Komentari i prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca sudjelovanja u savjetovanju te uputiti na adresu elektroničke pošte: mirovne@mvep.hr.

Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se razmatrati. Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

Za dodatne upite o postupku savjetovanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: mirovne@mvep.hr

 

Dokumenti

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana