Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) Republike Hrvatske u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu pokrenulo je novi sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Diplomacija. Program će provoditi Diplomatska akademija MVEP RH i sastavnice Sveučilišta, i to Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet i Pravni fakultet.

Cilj ovoga novog međunarodnog poslijediplomskog programa je ponuditi diplomatski know-how, dakle metode, vještine i tehnike prikladne osobitim potrebama manjih država. Hrvatsko iskustvo izgradnje državnog sustava početkom 90-ih godina postaje sveučilišna i diplomatska ekspertiza koja se međunarodno predstavlja. Hrvatska nudi svoja osobita znanja i spoznaje trostrukih usporednih tranzicijskih procesa, i to iz komunističkoga u demokratsko društvo, iz samoupravnog gospodarskog sustava u tržišno orijentirano gospodarstvo, kao i iz nametnute agresije i rata u postizanje mira, poslijeratne obnove i razvoja. Usporedno je ostvarena i dodatna osobita ekspertiza u pregovaranju i suradnji u okviru NATO-a i Europske unije, kao i u funkcioniranju u članstvu NATO-a i EU, kao i drugih međunarodnih diplomatskih foruma.

Dodana vrijednost ovog studija je i povezivanje mladih diplomata i državnih službenika iz Hrvatske, njezinoga bližeg i šireg susjedstva, uz daljnje učinke njihova stručnog i strukovnog umrežavanja, uspostave boljega međusobnog razumijevanja i suradnje. Međunarodna otvorenost i sudjelovanje polaznika iz srednje, istočne i jugoistočne Europe, posebno iz država Jugoistočne Europe, kao i Bliskoga istoka i južnog Mediterana, poticat će se odgovarajućim programom potpore i stipendiranja.

Program studija sadrži devet (9) obveznih kolegija – Povijest diplomacije, Međunarodni odnosi i vanjska politika, Diplomacija i diplomatska profesija, Javna diplomacija, Međunarodne organizacije i asocijacije, Diplomatske metode, vještine i tehnika, Međunarodno, diplomatsko i konzularno pravo, Gospodarska diplomacija, Vanjskopolitički seminar, kao i osam (8) izbornih predmeta, od 23 ponuđena, a koji se bave određenim temama odnosa sa i u Europskoj uniji, međunarodnim, regionalnim i bilateralnim pregovorima, shemama i mrežama međunarodne suradnje, poslijeratnom obnovom i razvojnom pomoći, metodama uspostave međunarodno kompatibilnih institucionalnih sustava, interkulturalnim dijalogom i vladavinom prava.

Program se sastoji od dva semestra predavanja na engleskom jeziku, dok je treći semestar predviđen za izradu završnog rada. Ukupno studij nosi 90 ECTS bodova. Prva generacija imat će ne više od 40 polaznika. Predavanja će izvoditi profesori i predavači Sveučilišta u Zagrebu, iskusni diplomati MVEP RH te strani gosti predavači.

Upis prve generacije polaznika predviđen je ujesen 2014. godine.

Objavljen je natječaj za upis prve generacije studenata na poslijediplomski specijalistički studij Diplomacija.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Više o poslijediplomskom specijalističkom studiju Diplomacija potražite na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/diplomacija/

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana