Javna rasprava o nacrtu iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama


Ministarstvo vanjskih i europskih poslova otvara javnu raspravu o Nacrtu iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Zakon o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), koji ima za cilj donošenje odluka na temelju prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljih rješenja za donošenje propisa ili za podizanje nenormativnih aktivnosti. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa. Ključni ciljevi procjene učinaka propisa poticanje je suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva te jačanje transparentnosti predlaganja propisa.

Donošenje Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama je sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti Vlade RH za 2014. godinu u nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova. S tim u vezi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provodi internetsko javno savjetovanje temeljem kojega se zainteresirana javnost može aktivno uključivati u procese odlučivanja i izražavanja stavova, primjedbi i prijedloga.

Internetsko savjetovanje o Nacrtu iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama započinjemo 16. lipnja 2014., u trajanju od 30 dana. Ovim Zakonom o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama se uređuje sudjelovanje civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama, rasporedu odabranih osoba u navedene misije i operacije, postupak njihovog odabira, njihova prava i obaveze te vođenje evidencije civilnih stručnjaka. U tom području trenutno postoje različita rješenja koja su za pojedine skupine civilnih stručnjaka regulirana podzakonskim aktima nadležnih ministarstava. Predloženim Zakonom ujednačavaju se pojmovi i temeljni kriteriji, procedure te prava i obaveze za sve osobe koje sudjeluju u međunarodnoj misiji ili operaciji. Predmetni Zakon se donosi u cilju sveobuhvatnog reguliranja sudjelovanja civilnih stručnjaka iz Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama. Također, definira se uloga Vlade Republike Hrvatske te nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela te javnih službi u odlučivanju o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama.

Pored navedenog, cilj Zakona je uspostaviti sustav registara civilnih stručnjaka koji su osposobljeni i voljni sudjelovati u međunarodnim misijama i operacijama, kako bi se olakšao i ubrzao postupak njihovog odabira kada se za to ukaže potreba.

Predstavnicima zainteresirane javnosti i organizacija civilnog društva savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Komentari i prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca sudjelovanja u savjetovanju te uputiti na adresu elektroničke pošte: mirovne@mvep.hr.

Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se razmatrati. Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.

Savjetovanje obvezno uključuje održavanje okruglog stola o Nacrtu iskaza učinka propisa i te o Tezama propisa za Prijedlog Zakona o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama.

 

Okrugli stol će se održati u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak, 30. lipnja, s početkom u 10 sati.


Za dodatne upite o postupku savjetovanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: mirovne@mvep.hr

 

Dokumenti

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana