Prijava nepravilnosti

Svaki državni službenik treba prijaviti sve nepravilnosti koje otkrije, kao i sumnju na prijevaru, sve činjenice koje ukazuju na moguću nezakonitu radnju, posebno ako je vezana uz prijevaru ili korupciju ili koje ukazuju na ozbiljan propust u ispunjavanju profesionalnih obveza. Treba prijaviti nepridržavanje ili pogrešnu primjenu zakona i drugih propisa a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora.

Obavijesti o nepravilnosti se mogu podnijeti pisanim ili usmenim putem na sljedeći kontakt:

Boris Milec
telefon: 01/4569 865
fax: 01/4569 961
e-pošta: nepravilnosti@mvep.hr

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - („Narodne novine“ 141/06)

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - („Narodne novine“ 70/12)

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana