Terorističke skupine (Strane terorističke organizacije)

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 790/2014 od 22. srpnja 2014. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 125/2014
Odluka Vijeća 2014/483/ZVSP od 22. srpnja 2014. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2014/72/ZVSP
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 125/2014 od 10. veljače 2014. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 714/2013
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 714/2013 od 25. srpnja 2013. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 1169/2012
Odluka Vijeća 2013/395/ZVSP od 25. srpnja 2013. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2012/765/ZVSP
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 646/2013 оd 4. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 1063/2011 od 21. listopada 2011. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma
Odluka Vijeća 2011/701/ZVSP od 21. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2011/430/ZVSP radi ažuriranja popisa osoba, skupina i subjekata podložnih člancima 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma
(2009/62/EZ) Odluka Vijeća od 26. siječnja 2009. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/583/EZ
Zajedničko stajalište Vijeća 2008/959/ZVSP od 16. prosinca 2008. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/586/ZVSP o ažuriranju Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera za suzbijanje terorizma
Uredba Komisije (EZ) br. 1957/2005 od 29. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
Uredba Komisije (EZ) br. 1207/2005 od 27. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
Uredba Komisije (EZ) br. 745/2003 od 28. travnja 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv nekih osoba i subjekata s ciljem suzbijanja terorizma
Uredba Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma
(2001/931/ZVSP) Zajedničko stajalište Vijeća od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma

Napomena: za pojedine propise sankcijskih režima EU u tijeku su prijevodi na hrvatski jezik.

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana