Warszawa, 26 marca 2021

    Wirtualna wizyta studentów Europejskiej Akademii Dyplomacji w Ambasadzie

    W piątek 26 marca, Ambasada już po raz drugi, tym razem w formie wideokonferencji, gościła studentów Europejskiej Akademii Dyplomatycznej z siedzibą w Warszawie. Ambasador Tomislav Vidošević przedstawił studentom z dwudziestu różnych krajów zakres prac Ambasady i odpowiedział na pytania. Studentów najbardziej interesowały doświadczenia Chorwacji związane z akcesją do Unii Europejskiej, doświadczenia z Prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2020 r. oraz wyzwania, które pojawiły się w tym okresie w związku z globalną pandemią COVID-19.