Warszawa, 10 października 2019

    Spotkanie Ambasadora Vidoševicia z konsulami honorowymi

    Ambasador Tomislav Vidošević wraz ze współpracownikami odbył w Ambasadzie w czwartek 10 października spotkanie z konsulami honorowymi Republiki Chorwacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem spotkania była analiza dotychczas wspólnie zrealizowanych programów oraz wypracowanie harmonogramu na nadchodzący okres, szczególnie z uwagi na zbliżające się przewodnictwo Republiki Chorwacji w Unii Europejskiej. Ambasador podziękował konsulom honorowym za wsparcie okazane mu podczas wizyt oficjalnych w miastach i województwach należących do ich okręgów konsularnych oraz za wszelki wkład w umacnianie więzi gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy Chorwacją i Polską. W spotkaniu, poza konsulami honorowymi udział wzięła Dyrektor Przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej Agnieszka Puszczewicz i, jako gość specjalny, Pani Urszula Dzierżawska Bukowska.