Warszawa, 22 lipca 2019

    Spotkanie Ambasadora Vidoševicia z dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM)

    Ambasador Tomislav Vidošević spotkał się w poniedziałek 22 lipca z dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Sławomirem Dębskim. Rozmawiano na tematy dotyczące spraw międzynarodowych stanowiących centrum zainteresowania Instytutu, a mianowicie na temat rozszerzenia w odniesieniu do państw Bałkanów Zachodnich, polityki UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Inicjatywy Trójmorza z naciskiem na infrastrukturę i bezpieczeństwo energetyczne, projektów będących w centrum zainteresowania Chorwacji i Polski, a także na temat rezultatów niedawnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie. Rozmawiano również o możliwej współpracy Instytutu z podobnymi instytucjami badawczymi w Republice Chorwacji.