Warszawa, 09 lipca 2019

    Spotkanie ambasadora Vidoševicia z dyrektorem Biura Związku Województw RP Bogdanem Ciepielewskim

    Ambasador Tomislav Vidošević we wtorek 9 lipca spotkał się w Ambasadzie z dyrektorem Biura Związku Województw RP Bogdanem Ciepielewskim z którym rozmawiał o nadchodzącym VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji, które odbędzie się w dniach 12-15 września w Zielonej Górze, w województwie lubuskim.  Dyrektor Ciepielewski przekazał ambasadorowi informacje o dotychczasowej współpracy chorwackich żupanii i polskich województw w ramach Forum, które co roku odbywa się naprzemiennie w obydwu krajach. Ostatnie Forum odbyło się w kwietniu zeszłego roku w Poreču, w żupanii istriańskiej. Ambasador podziękował za zaproszenie do udziału w Forum, które przekazał mu dyrektor Ciepielewski, podkreślił także znaczenie takiej formy współpracy, szczególnie w świetle sukcesów zrównoważonego rozwoju polskich regionów przy wsparciu środków unijnych oraz ich wysokie wykorzystanie na poziomie władz centralnych, ale także samorządowych.