Warszawa, 16 września 2019

    Ambasador Vidošević na Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie

    W Warszawie, będącej siedzibą Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE, od poniedziałku 16 do piątku 27 września ma miejsce coroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (HDIM). W spotkaniu, jako szef delegacji Republiki Chorwacji uczestniczy Ambasador Tomislav Vidošević. Posiedzenie plenarne pierwszego dnia otworzyła Dyrektor ODIHR w Warszawie Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, a słowo wstępne wygłosili przewodniczący OBWE Minister Spraw Zagranicznych Słowacji  Miroslav Lajčák i Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Czaputowicz. Jako gość specjalny do zgromadzonych przemówił jeden z najznakomitszych przywódców ruchu związkowego Solidarność i były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.