Warszawa, 17 września 2019

    Ambasador Tomislav Vidošević przyjął Panią Urszulę Dzierżawską-Bukowską

    Ambasador Tomislav Vidošević spotkał się we wtorek 17 września w Ambasadzie z Panią Urszulą Dzierżawską-Bukowską. Pani Dzierżawska-Bukowska, wybitny dyplomata, tłumacz i pisarka poinformowała Ambasadora o szeregu projektów zrealizowanych w dziedzinie współpracy kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Chorwacji, w których aktywnie uczestniczyła i które zainicjowała. Przedstawiła Ambasadorowi książkę „Rogowski o Dubrowniku, Dubrowczanie o Rogowskim”, której jest autorką i przekazała Ambasadorowi zaproszenie na koncert, który odbędzie się w Lublinie na początku października z okazji 65 rocznicy śmierci polskiego kompozytora, który wiele lat żył i pracował w Dubrowniku. Ambasador podziękował Pani Dzierżawskiej-Bukowskiej za budowanie i ciągłe umacnianie chorwacko –polskich stosunków w ogóle, a zwłaszcza w dziedzinie kultury.