Warszawa, 28 marca 2014

  Ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić złożyła oficjalnš wizytę wlšskim i małopolskim województwie

  W dniach 27 – 28 marca Ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić złożyła oficjalnš wizytę w œlšskim i małopolskim województwie. W Katowicach Ambasador wspólnie przyjęli wojewoda œlšski Pan Piotr Litwa i marszałek województwa œlšskiego Pan Mirosław Sekuła. W spotkaniu uczestniczyli również konsule honorowi Republiki Chorwacji – Pan Paweł Włodarczyk z Krakowa i Pan Andrzej Żylak z Opola. Ambasador Bekić zapoznała gospodarzy ze stanem przygotowań do realizacji projektu „3 x Chorwacja”, którego celem jest promocja współpracy gospodarczej i kulturalnej Chorwacji i Polski, a który będzie miał miejsce w maju tego roku. W trzech polskich miastach, w tym w Katowicach, będš zaprezentowane możliwoœci inwestowania w Republice Chorwacji, współpracy w sektorze turystycznym oraz program kulturalny.

  Pani Ambasador odwiedziła również Regionalnš Izbę Gospodarczš w Katowicach, gdzie rozmawiała z prezesem Panem Tadeuszem Donocikiem. Pan Donocik wręczył Pani Ambasador zaproszenie dla przedstawicieli z Republiki Chorwacji do udziału w Europejskim Kongresie Małych i Œrednich Przedsiębiorstw, który odbędzie się na jesieni w Katowicach.

  Ambasador spotkała się w Tychach z Panem Zbigniewem Gieleciakiem, prezesem Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Œciekowej i Paniš Bożenš Nowak, naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Tychy. Na spotkaniu specjaliœci przekazali informacje o formach efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych.

  W województwie małopolskim ambasador Bekić spotkała się z Prezydentem Miasta Krakowa Panem Jackiem Majchrowskim. Ambasador zapoznała prezydenta z bogatymi więzami historyczno-kulturowymi, jakie łšczš Zagrzeb i Kraków oraz przekazała dane o znanych Chorwatach, którzy mieszkali i tworzyli w Krakowie. Zaprezentowała również projekty współpracy kulturalnej i gospodarczej, które Ambasada zamierza zrealizować w najbliższym terminie przy współpracy z konsulem honorowym Panem Pawłem Włodarczykiem.

  Ambasador spotkała się również z zastępcš marszałka województwa małopolskiego Panem Romanem Ciepielš. Pani Ambasador wyraziła zainteresowanie doœwiadczeniami województwa małopolskiego w wykorzystywaniu funduszy unijnych. Jednym z tematów rozmowy była również możliwoœć utworzenia stałej linii rejsowej pomiędzy Krakowem i Chorwacjš.