Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

SREDNJOEUROPSKA INICIJATIVA (SEI)

 

Srednjoeuropska inicijativa (SEI) je regionalni forum za suradnju u srednjoj i istočnoj Europi. Osnovana je 1989. godine u Budimpešti. Broji sedamnaest država članica: Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.

Strateški ciljevi Srednjoeuropske inicijative su potpora državama članicama na njihovom eurointegracijskom putu; promicanje usklađivanja država članica SEI-a s EU standardima te implementacija malih i srednje velikih projekata. SEI povezuje multilateralnu diplomaciju i upravljanje projektima, kao primatelj i kao davatelj pomoći, te predstavlja poveznicu između EU makroregija.

Suradnja se odvija u tri dimenzije: međuvladina, parlamentarna i gospodarska. Tajništvo Inicijative je u Trstu.

Republika Hrvatska postala je članicom Srednjoeuropske inicijative na sastanku predsjednika vlada 18. srpnja 1992. godine u Beču. RH je prvi put predsjedala Inicijativom 1998. godine. Prioriteti Republike Hrvatske bili su: kontinuitet i međunarodna afirmacija SEI-a; provedba projekata; dijalog Europske unije i SEI-a; dijalog SEI-a i ostalih europskih i regionalnih struktura; bilateralna i trilateralna suradnja država članica SEI-a te organizacijsko jačanje Inicijative.

Najvažnije aktivnosti tijekom predsjedanja Republike Hrvatske bila su dva sastanka na visokoj razini – sastanak ministara vanjskih poslova država članica SEI-a na Brijunima (lipanj 1998.) te sastanak šefova vlada država članica SEI-a u Zagrebu (studeni 1998.), kojemu je prethodio neformalni sastanak ministara vanjskih poslova.

Tijekom predsjedanja Republike Hrvatske SEI-em 1998. godine, na marginama sastanka šefova vlada održan je Gospodarski forum, koji je od tada sastavni dio događanja koja organizira država predsjedateljica. Postignut je i konsenzus o važnosti dijaloga SEI-a i EU-a u pripremama država SEI-a za članstvo u Europskoj uniji.

Republika Hrvatska po drugi je put predsjedala Srednjoeuropskom inicijativom 2018. godine.

Prioriteti predsjedanja su bili: proširenje EU, jačanje suradnje na području gospodarstva, kulturna suradnja, izazovi migracija, jačanje parlamentarne suradnje te jačanje sinergije između SEI-a i drugih regionalnih i međunarodnih organizacija.

Organizirane su brojne aktivnosti, konferencije, stručni skupovi, kao i tri ministarska sastanka – dva sastanka ministara vanjskih poslova i sastanak ministara zaduženih za regionalni razvoj.

Ključni i završni događaj hrvatskog predsjedanja SEI-em u prosincu 2018. – Sastanak na vrhu država članica Srednjoeuropske inicijative – organiziran je na temu „Izgradnja sigurnosti, jačanje gospodarstva, omogućavanje napretka“. Paralelno je održan i Poslovni forum SEI-a pod naslovom „Inovacijama do konkurentnosti“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

U 2019. godini obilježena je 30. godišnjica od osnutka Inicijative, a država predsjedateljica bila je Italija.

U 2020. godini SEI-em predsjeda Crna Gora.

Više informacija na:  http://www.cei.int/