Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP)

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (South East Europe Cooperation Process - SEECP) pokrenut je 1996. godine u Sofiji u cilju jačanja regionalne suradnje, sigurnosti i stabilnosti, gospodarske suradnje kao i suradnje na području pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma. Intenziviranjem dobrosusjedskih odnosa te preobrazbom regije u područje mira i stabilnosti SEECP želi omogućiti približavanje sudionica Procesa europskim i euroatlantskim strukturama. Posebnost SEECP-a sastoji se u tome što je nastao na inicijativu zemalja regije. SEECP se profilira kao autentični proces suradnje na jugoistoku Europe.

Temeljni dokument SEECP-a je Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi  usvojena 2000. godine u Bukureštu.

SEECP-a ima trinaest država sudionica: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Makedoniju, Moldovu, Rumunjsku, Srbiju, Tursku, Sloveniju te Kosovo. Suradnja u okviru SEECP-a nije institucionalizirana, a koordinira ju država predsjedateljica. Predsjedanje SEECP-om rotira na godišnjoj bazi (srpanj – lipanj) bez unaprijed zadanog redoslijeda.

Države sudionice SEECP-a sastaju se na razini predsjednika država/vlada, ministara vanjskih poslova, političkih direktora MVP-a te resornih ministara. Redovite su aktivnosti iz domene parlamentarne dimenzije SEECP-a. Godine 2014. osnovana je Parlamentarna skupština SEECP-a.

Republika Hrvatska je sudjelovala u aktivnostima SEECP-a u statusu promatrača od 1997. godine. Formalna sudionica Procesa postala je 22. listopada 2004. godine. Republika Hrvatska predsjedala je SEECP-om 2006. – 2007. te 2016. – 2017. godine.

Tijekom prvog predsjedanja Republike Hrvatske SEECP-om 2006. – 2007. godine počeo je proces transformacije Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu u Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council – RCC). Na summitu SEECP-a u Zagrebu 11. svibnja 2007. godine usvojena je Zagrebačka deklaracija i Zagrebački završni akt o jačanju SEECP-a, potpisan je Protokol uz Povelju o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u Jugoistočnoj Europi, potvrđena je odluka o imenovanju Hide Biščevića glavnim tajnikom Vijeća za regionalnu suradnju te odluka o Sarajevu kao sjedištu Tajništva RCC-a.

Glavna načela drugog predsjedanja Republike Hrvatske SEECP-om 2016. – 2017. bila su solidarnost; potpora državama u procesu pristupanja EU; povezanost; jačanje političkog dijaloga kroz parlamentarnu suradnju te energetska sinergija. Predsjedanje RH fokusiralo se na tri prioritetna područja: znanost i obrazovanje, energetiku i prekograničnu suradnju u humanitarnim i kriznim situacijama. Moto hrvatskog predsjedanja SEECP-om bio je „Povezanost. Komunikacija. Suradnja“.

Održani su neformalni sastanci ministara vanjskih poslova SEECP-a u rujnu 2016. u New Yorku, te u ožujku 2017. godine u Zagrebu, kada je usvojena Zajednička izjava

Na ministarskom sastanku o jačanju konkurentnosti i obrazovanju poduzetnika održanom u Zagrebu u prosincu 2016. usvojena je Zagrebačka povelja o cjeloživotnom učenju za poduzetništvo.

Presjedanje Republike Hrvatske SEECP-om završilo je sastancima na najvišoj razini – sastankom ministara vanjskih poslova te sastankom na vrhu predsjednika država i vlada 30. lipnja 2017. godine u Dubrovniku. Sudionici ovih sastanaka podržali su Godišnje izviješće glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju. Na sastanku na vrhu usvojena je Deklaracija.

Više o Procesu suradnje u jugoistočnoj Europi pročitajte OVDJE