Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Regionalna suradnja

 

Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

 

 

 

 

Jadransko-jonska inicijativa (AII)

 

 

 

 

 

Strategija Europske unije za dunavsku regiju

 

 

 

Proces suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP) -  

 

 

 

 

Vijeće za regionalnu suradnju (RCC) -

Više informacija na www.rcc.int

 

 

 

Srednjoeuropska inicijativa (CEI) -

Više informacija na www.cei.int

 

 

Radna zajednica Alpe-Jadran - 

Više informacija na www.alpeadria.org/