Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Načela razvojne suradnje i humanitarne pomoći

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću, pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.

(Čl. 1 Opće deklaracije o ljudskim pravima)

Ljudsko dostojanstvo je prava mjera ljudskog razvoja, stoji u izjavi Azijske komisije za ljudska prava (2006).

Smanjivanje siromaštva i razvojni programi često su usmjereni na dostojanstvo. Sredstvo i krajnji cilj razvoja treba biti dobrobit čovjeka. Siromaštvo je stanje nedostatka ekonomskog pristupa temeljnim ljudskim potrebama kao što su hrana, sklonište i sigurna pitka voda. Dok neki definiraju siromaštvo samo u ekonomskim pojmovima, ostali razmatraju društveni i politički aspekt siromaštva koji se očituju kao nedostatak dostojanstva, nedostatak slobode i jednakosti. Primaran cilj razvojne suradnje jest iskorjenjivanje siromaštva te ostvarivanje održivog i uključivog razvoja u zemljama u razvoju.

Razvoj jest ključan cilj i instrument vanjske politike koji pridonosi ostvarivanju solidarnosti i pravednosti u međunarodnim odnosima te posljedično promicanju ovih vrijednosti u različitim društvima. Razvoj utemeljen na solidarnosti i pravednosti omogućava svim narodima da okupe svoje snage i postanu tvorci vlastite sudbine te poziva svakog čovjeka na osobni napredak i razvoj. Načelo humanosti podrazumijeva potpunu posvećenost razvoju čovjeka i ublažavanju njegove patnje. U središte stavlja čovjeka, a cilj i sredstvo razvojne suradnje su dostojanstvo, prava i dobrobit čovjeka te razvoj ljudskih sposobnosti, podizanje svijesti i ostvarenje punog potencijala.

Kako sukobi, terorizam i migracije, pored političkih, povijesnih, religijskih i drugih razloga, uzrokuju i sve veće nejednakosti između bogate manjine i siromašne većine, razvijenih i nerazvijenih država, ali i nejednakosti unutar samih država, razvojna suradnja postaje sve značajnije i nezaobilazno područje za ukupno razumijevanje slojevitih međunarodnih odnosa.

Za razliku od humanitarne pomoći, čiji je primaran cilj spašavanje života u kriznim situacijama i olakšavanje patnji ljudi, razvojna suradnja usmjerava se na rješavanje uzroka problema te nakon prepoznavanja izvora problema, daje prijedloge za poticanje razvoja s krajnjim ciljem dostizanja njegove održivosti.

U okviru vanjske politike, razvojna suradnje pomaže u izgradnji spremnosti za suočavanje s globalnim i ostalim sigurnosnim prijetnjama te osnaživanju međunarodnih veza.

Budući je siromaštvo univerzalna pojava, međunarodna razvojna suradnja je jedan od mehanizama univerzalne komunikacije, a potpomognuta novcem, znanjem i partnerstvima, postaje snažan vanjskopolitički mehanizam.

Ciljanim razvojnim projektima može se pridonijeti suzbijanju međunarodnog terorizma, sprječavanju nezakonitih migracija te se općenito ojačava međunarodni položaj države donatorice i olakšava daljnja suradnja u primjerice gospodarskim sektorima, kao što su trgovina, ulaganja i slično.