Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Ratna i poslijeratna demokratska tranzicija

Kao država s imigracijskom i emigracijskom tradicijom, a naročito kao država suočena s pitanjem izbjeglica i prognanika tijekom Domovinskog rata te svjesna dalekosežnih i dugoročnih posljedica sukoba, a s ciljem smanjenja rizika izbijanja, prelijevanja ili obnavljanja sukoba, Hrvatska se zalaže za dijeljenje znanja i iskustava u područjima izgradnje mira, što obuhvaća:

 • međunacionalnu i međuvjersku pomirbu;
 • razoružanje, razvojačenje i resocijalizaciju branitelja;
 • reformu sigurnosnog sektora;
 • suzbijanje nekažnjivosti i procesuiranje ratnih zločina;
 • suradnju s međunarodnim sudovima;
 • mirnu reintegraciju teritorija;
 • sveobuhvatni model pronalaska nestalih osoba i identifikacije posmrtnih ostataka uslijed ratnog djelovanja i
 • održivo rješavanje pitanja izbjeglica i prognanika.

U cilju uspostave preduvjeta za održivi razvoj u poslijeratnim društvima, Hrvatska promiče:

 • uspostavu nacionalnih sustava protuminskog djelovanja,
 • pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima rata,
 • razvoj zakonodavnog i institucionalnog okvira za obnovu i revitalizaciju gospodarstva, s posebnim naglaskom na turizam te
 • razvoj sustava socijalne zaštite.

Hrvatska nastavlja prikupljati i usustavljivati iskustava o procesima kroz koje je prolazila u svojoj suvremenoj povijesti, čime će biti omogućeno stvaranje, institucionaliziranje, očuvanje i prijenos nacionalne memorije, koja će biti nadograđivana iskustvima prikupljenima u izvješćima o provedenim projektima u zemljama partnericama. Ovime Hrvatska na vidljiv i konkretan način može ugraditi nacionalnu razvojnu komponentu u EU-ov i globalni instrumentarij međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći.