Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Hrvatsko predsjedanje Odborom ministara

Od svibnja do studenoga 2018. godine Republika Hrvatska će po prvi puta predsjedati Odborom ministara Vijeća Europe. Službeno će Hrvatska preuzeti predsjedanje na ministarskoj konferenciji Vijeća Europe 18. svibnja 2018. godine u Danskoj. Ministrica Pejčinović Burić će od trenutka preuzimanja predsjedanja obnašati funkciju predsjedavajuće Odborom ministara te u tom svojstvu predstavljati Vijeće Europe.

Predsjedanje će biti prilika da se Hrvatska istakne aktivnim doprinosom promicanju najviših standarda poštivanja ljudskih prava, vladavine prava i demokracije u Europi. Uz članstvo u UN-ovom Vijeću za ljudska prava, ovo predsjedanje za Hrvatsku predstavlja iznimno važnu mogućnost za povećanje vidljivosti svog vanjskopolitičkog djelovanja u području zaštite ljudskih prava te će nesumnjivo pridonijeti prepoznatljivosti i pozicioniranju Hrvatske kao međunarodnog čimbenika u promicanju i zaštiti ljudskih prava.

Hrvatska je odredila sljedeće prioritete svog predsjedanja:

1)   borba protiv korupcije
2)   učinkovita zaštita prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina
3)   decentralizacija u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave
4)   zaštita kulturne baštine i kulturne rute.

Hrvatska je pripremila vrlo ambiciozan program, koji se sastoji od ukupno 28 događanja, od toga najviše iz područja zaštite ljudskih prava. Većina događaja, točnije 18, planirana je u Hrvatskoj, a osim Zagreba u aktivnosti će biti uključeni gradovi Rijeka, Dubrovnik, Zadar te Brijuni i Lošinj. Hrvatska će, u svojstvu predsjedavajuće Odborom ministara biti uključena i u brojne aktivnosti koje će se održavati u Strasbourgu.

Središnji događaj hrvatskog predsjedanja bit će ministarska konferencija „Jačanje transparentnosti i odgovornosti s ciljem prevencije korupcije“, 15. i 16. listopada 2018. godine, uz sudjelovanje nadležnih ministara kao i čelnika nacionalnih tijela za borbu protiv korupcije država članica Vijeća Europe. Cilj konferencije je potaknuti bolju suradnju i sinergiju među relevantnim nacionalnim antikorupcijskim tijelima te odrediti smjernice budućih aktivnosti.

Za organizaciju i provedbu programa u okviru definiranih prioriteta bit će zadužena resorna ministarstva i ostala tijela državne uprave, kao i jedinice lokalne i regionalne samouprave, dok će Hrvatski sabor biti domaćin sastanaka u okviru Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s partnerima je pripremilo kulturno-promidžbeni program koji će biti prožet elementima hrvatske kulturne baštine. Programi će pratiti aktivnosti predsjedanja s ciljem jačanja hrvatske prepoznatljivosti kroz audio-vizualne sadržaje dostupne građanima.

Ministrica Pejčinović Burić predstavila je 14. svibnja 2018. godine prioritete i program predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe – više.

Prezentacija ministrice Pejčinović Burić

Detaljan program aktivnosti pogledajte OVDJE.

Predstavnici Republike Hrvatske u strukturama Vijeća Europe

Detaljan program kulturnih aktivnosti pogledajte OVDJE.

Više informacija o Vijeću Europe dostupno je na Internet stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Internet stranicama Vijeća Europe.