Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Specijalizirane agencije UN-a

Specijalizirane agencije su međuvladine organizacije koje su na temelju Povelje UN-a povezane s ECOSOC-om, odnosno s UN-ovim programima, ostalim komisijama, odborima te ad hoc i sličnim tijelima. Za specijalizirane ustanove često se kaže da pripadaju ”obitelji UN-a”, odnosno one sačinjavaju sustav UN-a. Suradnja i povezivanje pojedine specijalizirane ustanove s ECOSOC-om zasniva se na ugovorima. Bez obzira na povezanost s ECOSOC-om, specijalizirane su ustanove samostalne organizacije. Članstvo u njima nije ograničeno samo na države članice UN-a.

 

Specijalizirane agencije:

 • Međunarodna organizacija rada (ILO) - Osnovana je 1919. usporedno s Ligom naroda. Sjedište organizacije je u Ženevi. Glavni cilj Organizacije je osiguranje boljih uvjeta rada i sveukupnog položaja radnika. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 6. kolovoza 1992. godine, a od 2000. godine članica je upravnog tijela ILO-a.
 • Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) - Osnovana je 1943. u Rimu. Cilj je organizacije poboljšanje prehrane i povećanje proizvodnje hrane. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 8. studenog 1993. godine.
 • Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) - Osnovana je 1945, ima sjedište u Parizu. Cilj organizacije je unapređenje međunarodne suradnje na području obrazovanja, znanosti i kulture. Republika Hrvatska članica je od 1. lipnja 1992. godine. RH je od 1999. članica pomoćnih tijela UNESCO-a: međuvladinog vijeća za razvoj komunikacije i međuvladinog odbora za bioetiku.
 • Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) - Osnovana je 1947. godine; ima sjedište u Ženevi. Cilj organizacije je podizanje razine zdravlja svih naroda. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 23. lipnja 1992. godine.
 • Svjetska banka – WORLD BANK - Svjetska banka obuhvaća četiri institucije: Međunarodnu banku za obnovu i razvoj – IBRD, osnovanu 1945, Međunarodno financijsko udruženje – IFC, osnovano 1956, Međunarodno udruženje za razvoj – IDA, osnovano 1960. (RH je članica navedenih institucija od 25. veljače 1993.) i Multilateralnu investicijsku garancijsku ustanovu – MIGA, osnovanu 1968. (RH je članica od 15. svibnja 1993.). Sve četiri institucije imaju zajednički cilj smanjenje siromaštva i poboljšanje životnog standarda naroda kroz unapređenje održivog gospodarskog rasta i razvoja. Sjedište Svjetske banke je u Washingtonu.
 • Međunarodni monetarni fond (IMF) - Fond je osnovan 1944. na konferenciji UN-a u Bretton Woodsu (SAD) sa zadaćom da omogući uravnoteženi rast međunarodne trgovine i potiče međunarodni sustav plaćanja i transakcija oslobođen zapreka za razvoj međunarodne trgovine. RH je članica IMF-a od 14. prosinca 1992.
 • Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) - Organizacija je osnovana 1944. godine. Njezina je zadaća omogućavanje svekolikog razvoja civilnog zračnog prometa. Sjedište organizacije je u Montrealu. RH je članica od 9. svibnja 1992. god.
 • Poštanska unija (UPU) - Unija je osnovana 1874, a specijaliziranom ustanovom UN-a postala je 1948. Cilj je Unije stvaranje jedinstvenog poštanskog područja svih članica Unije. Sjedište je u Bernu; RH je članica od 3. lipnja 1992. godine.
 • Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) - Unija je osnovana 1865. godine, sa ciljem unapređenja suradnje na području telekomunikacija. Sjedište je u Ženevi. RH je članica od 3. lipnja 1992. godine.
 • Svjetska meteorološka organizacija (WMO) - Osnovana je 1950. godine u cilju unaprjeđivanja međunarodne suradnje na području meteorološke službe. Postoje i regionalna meteorološka udruženja koja okupljaju službe država pojedinih regija radi uže suradnje. Sjedište Organizacije je u Ženevi. RH je članica od 8. studenog 1992. godine.
 • Međunarodna pomorska organizacija (IMO) - Organizacija je osnovana 1948 s ciljem omogućavanja razmjene informacija i druge suradnje između vlada država članica na području pomorstva. Sjedište Organizacije je u Londonu; RH je članica od 8. srpnja 1992. godine.
 • Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) - Osnovana je 1967. godine sa zadaćom organiziranja brige o intelektualnom vlasništvu i omogućavanja industrijskog i kulturnog razvoja stimuliranjem kreativnih aktivnosti i olakšavanjem transfera tehnologije zatim, distribuciju lateralnih i umjetničkih djela. Sjedište organizacije je u Ženevi; RH je članica od 8. listopada 1991. godine.
 • Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) - Fond je počeo raditi 1977. godine. Glavni cilj je Fonda mobiliziranje resursa za unapređenje proizvodnje hrane i bolju prehranu siromašnijeg stanovništva u zemljama u razvoju. RH ima status promatrača.
 • Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) - Osnovana je 1967. sa sjedištem u Beču: specijalizirana ustanova UN-a postala je 1987. godine. Cilj je Organizacije stvaranje uvjeta za industrijski napredak zemalja u razvoju kao i stvaranje fonda od donacija razvijenih zemalja. RH je članica od 2. lipnja 1992. godine. Od 1999. godine RH je članica Odbora za industrijski razvoj UNIDO-a.
 • Svjetska trgovinska organizacija (WTO) - Opći sporazum o tarifama i trgovini (GATT) prerastao je 1995. godine u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Organizacija je pravni i institucionalni sustav u multilateralnoj trgovini. Sjedište je u Ženevi; RH je u srpnju 2000. godine primljena u WTO.
 • Svjetska turistička organizacija (WTO) - Osnovana je 1975. sa sjedištem u Madridu. Cilj organizacije je promicanje i razvoj turizma. RH je članica od 4. listopada 1993. godine.

 

Programi i tijela UN-a

 

Agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA).

Agencija vodi program pomoći za palestinske izbjeglice u suradnji s lokalnom vladom. Sjedište agencije je u Beču.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Nezavisna međuvladina organizacija koja pod radi pod kapom UN-a na sigurnoj i miroljubivoj upotrebi atomske energije. Sjedište agencije je u Beču.

Međunarodni institut za promicanje položaja žena (INSTRAW).

Institut je samostalno tijelo UN-a koje se bavi istraživanjima, obukom i širenjem informacija kojima se unapređuje položaj žena. Sjedište Instituta je u Santo Domingu, u Dominikanskoj Republici.

Konferencija UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD).

Promiče međunarodnu trgovinu, osobito između zemalja na različitom stupnju razvoja radi ubrzanja gospodarskog rasta nerazvijenih zemalja.

UN-ov Program za razvoj (UNDP).

Najveći je program UN-a, osnovan radi ubrzanja razvojnog procesa u nerazvijenim zemljama putem pružanja financijske i tehničke pomoći.

UN-ov Program za okoliš (UNEP).

Promiče međunarodnu suradnju i preporučuje politiku na planu zaštite okoliša.

Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR).

Osnovna mu je zadaća omogućiti međunarodnu zaštitu izbjeglica i pronalaženje trajnog rješenja za njihovu zaštitu. Sjedište mu je u Ženevi.

Fond UN za djecu (UNICEF).

Fond je samostalno tijelo s ciljem davanja pomoći, posebice nerazvijenim zemljama, za razvoj stalnih službi koje se brinu o zdravlju i socijalnoj skrbi djeteta. Sjedište Fonda je u New Yorku.

Fond UN-a za stanovništvo (UNFPA).

Fond je osnovan u cilju davanja financijske pomoći za istraživanja i potporu pri rješavanju problema vezanih za stanovništvo, promicanje svijesti o planiranju obitelji i zaštiti prava planiranja obitelji. Sjedište Fonda je u New Yorku.

Institut UN-a za naobrazbu i istraživanje (UNITAR).

Glavni cilj Instituta je osiguranje programa naobrazbe i istraživanja, a u svezi s tim izdaje razne znanstvene priručnike, softvere te organizira tečajeve. Sjedište Instituta je u Ženevi.

Sveučilište UN-a (UNU).

Sveučilište je osnovano radi poučavanja studenata i istraživača, usmjeravajući ih na opće ljudske vrijednosti, nove pravce u svjetskom gospodarstvu, tehnološki i znanstveni napredak te populacijsku dinamiku i socijalnu skrb. Sjedište Sveučilišta je u Tokyju.

Svjetsko vijeće u prehrani (WFC).

Vijeće izvještava Opću skupštinu UN o najvećim svjetskim problemima u svezi s hranom, a u cilju pronalaska zajedničkog rješenja. Sjedište Vijeća je u Rimu.

Tijela osnovana na temelju UN-ovih konvencija o ljudskim pravima (Treaty bodies).

Za praćenje primjene međunarodnih ugovora uspostavljeni su različiti odbori. Odbori o svojim aktivnostima izvješćuju Opću skupštinu. Odbori su: Odbor o uklanjanju rasne diskriminacije (CERD), Odbor za prava čovjeka, Odbor o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Odbor o uklanjanju diskriminacije protiv žena (CEDAW), Odbor protiv torture i Odbor o pravu djeteta.

 

Linkovi: