Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Reforma UN-a

Pitanje reforme Vijeća sigurnosti kao jednog od ključnih tijela Ujedinjenih naroda, aktualno je već dulji niz godina, budući da se njegova temeljna struktura i način rada (a prvenstveno je riječ o broju stalnih članica i o njihovom pravu veta) nisu suštinski mijenjali još od njegovog osnivanja. Tijekom prethodnih desetljeća, kako se povećavao broj članica Ujedinjenih naroda, tako se je povećan i broj ne-stalnih članica sa šest na deset. S druge strane, promjena globalnih okolnosti kao što je završetak Hladnog rata te rast i utjecaj gospodarski vrlo snažnih zemalja koje su zbog svojih snažnih gospodarstava zauzele mjesta vodećih donatora novčanih sredstava u UN-ov proračun i pojava novih gospodarskih sila u nastajanju, otvorila je pitanje širenja članstva u kategoriji stalnih članica ili pitanja prava veta.

Tijekom proteklog razdoblja, pitanje reforme Vijeća sigurnosti rješavalo se kroz međuvladine pregovore, a doticalo se slijedećih ključnih područja: ukupni broj članica u Vijeću, kategorije članstva (stalno i nestalno), regionalna zastupljenost, pitanje veta te metode rada Vijeća.

Kad je riječ o pitanjima iz područja reforme Vijeća sigurnosti, ključna su stajališta njegovih stalnih članica. Do sada se pokazalo kako one nisu sklone širenju prava veta na nove članice, iako bi mogle dozvoliti proširenje stalnog članstva.

Republika Hrvatska se aktivno zalaže za reformu Vijeća sigurnosti budući da je u potpunosti svjesna kako njegova aktualna struktura i funkcioniranje ne odražava stvarnost međunarodnih odnosa 21. stoljeća. Stoga je reforma nužna kako bi se održao autoritet Vijeća kao vodećeg međunarodnog tijela zaduženog za održanje svjetskog mira i sigurnosti. Na temelju svojih dosadašnjih iskustava, Republika Hrvatska je mišljenja kako bi se reforma Vijeća sigurnosti trebala provesti sveobuhvatno i s političkog aspekta. Kad je pak riječ o konkretnijim elementima reforme, Republika Hrvatska je u više navrata izražavala svoju potporu aktivnostima, naglašavajući kako je članstvo Vijeća potrebno proširiti i u kategoriji stalnih članica, i u kategoriji ne-stalnih, pri čemu bi Istočnoeuropska regionalna skupina trebala dobiti još jedno mjesto ne-stalnih članica. Također, Republika Hrvatska podržava i inicijative za promjenama modaliteta rada, s ciljem osiguranja što veće učinkovitosti i transparentnosti u radu.