Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Povelja

Pedeset i jedna država sudjelovala je u osnivanju UN-a kada je na konferenciji u San Franciscu 26. lipnja 1945. potpisana Povelja UN. Ovaj temeljni dokument stupio je na snagu 24. listopada iste godine te se stoga ovaj datum slavi kao Dan UN. Povelja je u međuvremenu doživjela nekoliko izmjena koje su stupile na snagu 31. kolovoza 1965., 12. lipnja 1968. i 24. rujna 1973.